Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Inżynierowie obradowali na Zjeździe

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Inżynierowie obradowali na Zjeździe PDF Drukuj Email
środa, 22 czerwca 2011

W dn. 17-18 czerwca 2011 r. obradował  X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2010, Krajowa Rada otrzymała absolutorium oraz dokonano wyborów uzupełniających do krajowych organów PIIB.

X Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadził prawie dwustu delegatów, wybranych na czteroletnią kadencję, przez 16 zjazdów okręgowych i reprezentujących ponad 114 tysięczną rzeszę członków należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zgodnie ze statutem PIIB, Krajowy Zjazd jest najwyższym organem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zwołuje go Krajowa Rada,co najmniej raz do roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. Obecna kadencja obejmuje lata 2010-2014.

Przybyli na Zjazd goście podkreślali w swoich wypowiedziach rolę i znaczenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Poseł Janusz Piechociński zauważył, że już niedługo czeka nas polska prezydencja w Unii Europejskiej. Jest to także bardzo istotna chwila dla środowiska inżynierskiego, które może wziąć udział w europejskiej debacie w wymiarze technicznym i technologicznym. Poseł zwrócił uwagę, że systematycznie wzrasta zainteresowanie zawodami technicznymi, dlatego też jakość oraz standardy kształcenia kadr dla rynku mają priorytetowe znaczenia.

Piotr Styczeń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury mówił o znaczeniu spójnego, dobrego i efektywnie oddziaływującego na budownictwo polskie prawa. Z drugiej strony przyznał, że nie ma dziś systemu, który zapewniałby  taką spójność. Podsekretarz stanu zachęcał inżynierów do współpracy w przygotowaniu regulacji budowlanych zharmonizowanych z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa podkreślił siłę wspólnego działania braci inżynierskiej skupionej w różnych organizacjach. Zaakcentował potrzebę wprowadzenia standardów ustawicznego kształcenia inżynierów i poparł działania podjęte przez PIIB, wyrażając chęć wspólnego działania w tym obszarze. Przewodniczący PZITB zwrócił także uwagę na kwestię ustawy o zamówieniach publicznych i problemie „niskiej ceny”. Zauważył, że ustawa w swoim obecnym kształcie „bije w jakość i rzetelność polskiego budownictwa”. Istnieje pilna potrzeba, aby to zmienić.

W czasie dwudniowych obrad PIIB dokonano podsumowania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2010 r., przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania wszystkich krajowych organów Izby oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie PIIB i zatwierdzono budżet na 2012 r. Delegaci zdecydowali także, że w przyszłym roku odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd PIIB w związku z 10-leciem powołania do życia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Ważnym wydarzeniem były także wybory uzupełniające do Krajowej Rady i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W ich wyniku na członka Krajowej Rady został wybrany Włodzimierz Szymczak (Mazowiecka OIIB), do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dołączyła Zofia Zwierzchowska (Dolnośląska OIIB). W związku z rezygnacją Andrzej Bratkowskiego z funkcji Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na jego miejsce został powołany w wyniku wyborów, Andrzej Myśliwiec (Kujawsko-Pomorska OIIB).

W obradach X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB udział wzięli także przedstawiciele administracji państwowej, zagranicznych organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa oraz delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń naukowo-technicznych. Zagraniczne, zaprzyjaźnione samorządy inżynierskie reprezentowały: Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE), którą reprezentował G. Humar   przewodniczący; Bułgarska Izba Inżynierów Budownictwa –  na czele z V. Gospodinową (dyrektor generalna) i M. Mladenowem (sekretarz generalny) oraz Czeska Izba Inżynierów Budownictwa z Aloes Materną (I wiceprzewodniczący).

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa