Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Klęski żywiołowe a urbanistyka, architektura i budownictwo

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Klęski żywiołowe a urbanistyka, architektura i budownictwo PDF Drukuj Email
czwartek, 14 października 2010

W dn. 11-12 października odbywała się w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa konferencja pt. „Klęski żywiołowe a urbanistyka, architektura i budownictwo” zorganizowana wspólnie przez trzy samorządy zawodowe: Izbę Architektów RP, Izbę Urbanistów i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Konferencja miała na celu zdefiniowanie zagrożeń i określenie działań dla zapobiegania klęskom żywiołowym oraz minimalizowania ich rozmiarów w przyszłości.

Konferencję rozpoczął Wojciech Gęsiak, prezes IARP, który po przywitaniu wszystkich przybyłych przybliżył problem tegorocznych powodzi w naszym kraju oraz zaakcentował potrzebę podjęcia działań mających na celu zmniejszanie rozmiarów powodzi i ich skutków w przyszłości. Następnie referaty wygłosił Piotr Kowalczak, który przedstawił temat „Powodzie a planowanie przestrzenne”. O ochronie przeciwpowodziowej i zróżnicowanym rozwoju miast na przykładzie projektów brytyjskich mówił Tomasz Glixelli, natomiast Maciej Nitka zaprezentował problem: „Osuwiska – zagadnienia prawne i praktyka architekta”. Pierwszy dzień konferencji zamknął wykład Janusza Gąsiorowskiego – „Wilków-Janowiec diagnoza zagrożeń”.

Drugi dzień obrad rozpoczął Zbigniew Kledyński wygłaszając referat pt.: „Czy Dyrektywa Powodziowa rozwiąże nasze problemy?”. Aleksander Grygowicz zajął się problematyką wykorzystania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do planowania urządzeń przeciwpowodziowych, natomiast referat pt. „Inwestycje od A do Z” wygłosiła Danuta Paginowska. Część referatową drugiego dnia zamknął Piotr Andrzejewski z wystąpieniem: „Przesłanki do formułowania tez legislacyjnych w świetle doświadczeń powodziowych 2010 r.”.

Na koniec pierwszego i drugiego dnia uczestnicy konferencji dyskutowali o przedsięwzięciach zarówno w sferze budowlanej, jak i przepisów budowlanych oraz prawnych, które pozwoliłyby na zmniejszenie skutków powodzi, a czasami wręcz ich uniknięcie. Wszyscy podkreślali, że dobrze, iż nastąpiła konsolidacja działań trzech samorządów w zakresie przeciwdziałania występowania powodzi oraz minimalizowania skutków klęsk żywiołowych. Uczestniczący w konferencji przedstawiciele trzech samorządów uznali zgodnie, że muszą dokonać przeglądu ok. 40 aktów prawnych dotyczących problemów związanych z tematyką występowania klęsk żywiołowych, następnie pokazać sprzeczności w nich występujące oraz zwrócić uwagę  na zagospodarowanie obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Podkreślano, że należy wprowadzić rządowe regulacje uniemożliwiające lub zniechęcające do budowy na terenach zagrożonych powodziami lub osuwiskami. Po tegorocznych doświadczeniach przedstawiciele trzech samorządów podkreślali konieczność ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi i tamtejszą społecznością.

Uczestnicy konferencji zdecydowali o kontynuacji podjętych działań i następnych spotkaniach oraz zadeklarowali opracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego zdefiniowania zagrożeń i określenia działań mających na celu unikanie klęsk żywiołowych oraz minimalizowanie ich rozmiarów w przyszłości.

Kończąc obrady Wojciech Gęsiak zaapelował, aby członkowie trzech samorządów zawodowych Izby Architektów RP, Izby Urbanistów i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rzetelnie wykonywali swój zawód. Wykonujemy zawód zaufania publicznego i służymy całemu społeczeństwu – dodał W. Gęsiak.

W konferencji udział wziął Andrzej Urban, zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Iwona Świderska Dyrektor Departamentu z GUNB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa