Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Parlamentarzyści w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Parlamentarzyści w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
czwartek, 22 marca 2007

20 marca w siedzibie ŁOIIB odbyło się wyjazdowe posiedzenie podkomisji stałej ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej Komisji Infrastruktury.

Organizatorami sesji były: Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Izba Projektowania Budowlanego. W spotkaniu oprócz parlamentarzystów wzięli udział m.in.: prezes PIIB prof. Z. Grabowski, wiceprezes PIIB Zbysław Kałkowski, prezes IPB Ksawery Krassowski, prezes ŁOIIB Andrzej B.Nowakowski, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz stowarzyszeń naukowo technicznych. .

Ministerstwo Budownictwa reprezentowała wice minister Elżbieta Janiszewska - Kuropatwa.

Głównymi tematami posiedzenia były: nowelizacja prawa budowlanego, współpraca pomiędzy administracją publiczną a samorządami zawodowymi w zakresie przygotowywania nowych aktów prawnych oraz bariery w inwestycjach budowlanych.

Prezes IPB Ksawery Krassowski przedstawił uwagi i dezyderaty środowiska projektantów budowlanych do ustaw regulujących procesy inwestycji budowlanych w Polsce m.in.: prawa zamównień publicznych, prawa budowlanego oraz przepisów ochrony środowiska.

W jego opinii obowiązująca ustawa o ochronie środowiska jest niespójna i sprzeczna z prawem budowlanym. Skrytykował także ustawę o zamówieniach publicznych preferującą - jego zdaniem - kryterium cenowe a nie np. jakość wykonywanych prac. Podobny pogląd przedstawił prezes PIIB prof. Z. Grabowski. Jego zdaniem poważnymi barierami w procesie inwestycyjnym są tzw. ustawy okołobudowlane: ustawa Prawo wodne, o ochronie środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, o zamówieniach publicznych, o drogach publicznych oraz kilkadziesiąt rozporządzeń. W ocenie profesora Z Grabowskiego istnieje pilna potrzeba uregulowania przez Sejm zmian w ustawodawstwie w sposób kompleksowy i spójny z Prawem budowlanym. Skrytykował także ustawę o zamówieniach publicznych preferującą - jego zdaniem - kryterium cenowe a nie np. jakość wykonywanych prac.

Prof. Z. Grabowski zwrócił też uwagę posłów na poważny - jego zdaniem - problem emigracji zarobkowej inżynierów spowodowany niskimi zarobkami w Polsce. Zdaniem prof.Grabowskiego nasilenie się tego zjawiska może zagrozić dobremu wykorzystaniu dotacji unijnych.

W ocenie minister Elżbiety Janiszewskiej-Kuropatwy współpraca jej resortu z samorządami zawodowymi układa się bardzo dobrze, o czym świadczy fakt wykorzystania dużej części postulatów środowiska inżynierów budownictwa przy nowelizacji prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Odpowiadając na pytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie ewentualnych planów rządu dotyczących rozluźnienia rygorów wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, min. Elżbieta Janiszewska stwierdziła, że - jej zdaniem - kwestie bezpieczeństwa budowlanego są absolutnym priorytetem i dlatego obowiązujące procedury zdobywania samodzielnych uprawnień technicznych powinny być utrzymane.

Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa