Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Przygotowania do VI Zjazdu Sprawozdawczego PIIB

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Przygotowania do VI Zjazdu Sprawozdawczego PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 26 kwietnia 2007

Posiedzenie Rady Krajowej Izby, które odbyło się 25 kwietnia zdominowała tematyka przedzjazdowa. Zgodnie bowiem ze statutem Rada Krajowa, która jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy zjazdami rekomenduje zjazdowi przyjęcie ubiegłorocznych sprawozdań: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Na wstępie rada przyjęła własne sprawozdanie a następnie po dyskusji pozytywnie zaopiniowała pozostałe.. Profesor Zbigniew Kledyński zaproponował jedynie uzupełnienie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej o informacje dotyczące :aktualnej liczby pytań egzaminacyjnych i liczby spraw odwoławczych w sądzie od decyzji KKK. .

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Krystyna Korniak – Figa przedstawiła zebranym wnioski z przeprowadzonych kontroli organów Izby, W jej opinii przeprowadzona kontrola działalności statutowej ,finansowej i gospodarczej uprawnia do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie Krajowej Izby. Zwróciła także uwagę na poważne –jej zdaniem – uchybienia w sprawozdaniu Komisji Uchwał i Wniosków. W związku z tym zebrani na posiedzeniu przełożyli decyzję o rekomendacji tego dokumentu na inny termin.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący okręgowych izb przedstawili informację o odbytych zjazdach.. Ich zdaniem przebiegły one sprawnie a dyskusja była merytoryczna i dotyczyła spraw organizacyjnych oraz postulatów środowiska inżynierów wobec nowelizowanego Prawa Budowlanego. Frekwencja w większości okręgów wyniosła w większości ok.70 %.Najniższą frekwencję odnotowano w Zachodniopomorskiej OIIB (nieco powyżej 50 %) oraz Podkarpackiej OIIB (59 %).

Prezes Izby prof. Z. Grabowski zapoznał uczestników posiedzenia z aktualnym stanem prac nad nowelizacją Prawa Budowlanego, Z informacji uzyskanych przez prezesa z ministerstwa budownictwa prace nad przedłożeniem rządowym powinny zakończyć się w połowie maja. Po tym terminie resort planuje konsultacje społeczne, które miałyby się odbyć już wg nowego sposobu tzn. za pośrednictwem internetu. Zdaniem prof. Grabowskiego ta forma konsultacji stwarza dla instytucji opiniotwórczych pewne problemy ze względu na sporą objętość publikowanych druków.

W ocenie prezesa PIIB aktywnie uczestniczy w tych pracach. Do tej pory samorząd zawodowy inżynierów budownictwa zaopiniował 58 artykułów nowej ustawy, zaś Komisja Prawno – Regulaminowa opracowuje wnioski z okręgowych izb.

Z informacji przedstawionych przez prof. Grabowskiego wynika także, że zmianom Prawa Budowlanego towarzyszyć będą propozycje korekt resortu w ustawie o samorządach zawodowych architektów ,inżynierów budownictwa i urbanistów z 15 grudnia 2000 r..

Ministerstwo planuje m.in.: kwestię nadawania uprawnień budowlanych zapisać w Prawie Budowlanym jedynie w sposób ogólny a doprecyzować w ustawie o samorządzie.zawodowym inżynierów budownictwa „Tu kwestią sporną z ministerstwem może być liczba specjalności, gdyż resort chce ograniczyć ich liczbę do specjalności stricte związanych z budownictwem, a my postulujemy rozszerzenie listy o kolejne np., hydrologiczną”- powiedział prezes PIIB.

Rada Krajowa dyskutowała także nad wnioskiem wiceprezesa Zbysława Kałkowskiego o ustanowienie przez najbliższy zjazd honorowego wyróżnienia dla członków organizacji oraz medalu „Pięciolecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”. Po dyskusji projekt uchwały w tej sprawie skierowano do dalszych prac.


Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa