Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W LICZBACH

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W LICZBACH PDF Drukuj Email
czwartek, 21 czerwca 2007

Informacje ogólne

Czy wiesz, że…? .

- 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB

- 12 okręgowych izb powołało 46 placówek terenowych

- 100 941 członków liczyła Polska Izba Inżynierów Budownictwa na dzień 31 grudnia 2006 roku

- najwięcej, bo 15 592 członków zarejestrowanych jest w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

 

Pozostałe okręgi – zestawienie

Lp.

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Liczba członków

1

Dolnośląska

8 780

2

Kujawsko-Pomorska

5 307

3

Lubelska

5 175

4

Lubuska

2 354

5

Łódzka

6 281

6

Małopolska

9 047

7

Mazowiecka

15 592

8

Opolska

2 399

9

Podkarpacka

4 964

10

Podlaska

3 097

11

Pomorska

6 376

12

Śląska

11 404

13

Świętokrzyska

3 158

14

Warmińsko-Mazurska

3 779

15

Wielkopolska

8 368

16

Zachodniopomorska

4 860

 

Ogółem:

100 941

 

- 55 463 członków PIIB reprezentuje budownictwo ogólne co stanowi 54,95 % wszystkich członków Izby

Pozostałe branże – zestawienie

Branża

Ilość

Udział %

Budownictwo Ogólne

55 463

54,95

Instalacje Sanitarne

18 944

18,77

Instalacje Elektryczne

14 865

14,73

Budownictwo Drogowe

6 329

6,27

Budownictwo Wodno-Melioracyjne

2 537

2,51

Budownictwo Kolejowe

1 163

1,15

Budownictwo Mostowe

939

0,93

Budownictwo Telekomunikacyjne

688

0,68

Budownictwo Wyburzeniowe

13

0,01

Ogółem:

100 941

100,00

 

- 11,13 % to odsetek kobiet, które są członkami PIIB

- 44 % członków PIIB to technicy

 

- 33,24 % członków PIIB stanowią osoby w wieku 46-55 lat

 

- ponad 30 000 członków PIIB skorzystało z gwarantowanych przez izbę możliwości wzięcia udziału w szkoleniach służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych inżynierów

- 5-krotnie wzrosły w zeszłym roku nakłady prenumerowanych przez członków Izby czasopism fachowych

- średnio 2000 osób odwiedza codziennie strony internetowe PIIB (www.piib.org.pl)

 

Informacje o działalności Rady Krajowej PIIB

Czy wiesz, że…?

 

- 11 posiedzeń Prezydium Rady Krajowej PIIB oraz 7 posiedzeń Krajowej Rady odbyło się w 2006 roku

- 36 uchwał podjęła w minionym roku Rada Krajowa PIIB (pełna treść uchwał zamieszczana jest na stronie internetowej PIIB - www.piib.org.pl)

- 322 strony liczyła ankieta dotycząca badania sektora usług personalnych dla Departamentu Analiz Rynku w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowana przez PIIB

- ilustracją stałych roboczych kontaktów i działań Izby jest porozumienie B-8, w którym uczestniczą 3 izby samorządowe powołane wspólną ustawą o samorządach zawodowych: Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Krajowa Izba Urbanistów, a także 3 stowarzyszenia inżynierskie tych branż: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenie Urbanistów a także 2 izby gospodarcze: Izba Projektowania Budowlanego oraz Izba Gospodarcza Projektowania Architektonicznego

- PIIB współpracuje stale z 3 instytucjami państwowymi: Ministerstwem Budownictwa, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego oraz ostatnio również Ministerstwem Gospodarki (W planach Izby jest również nawiązanie długofalowej współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Transportu oraz Urzędem Zamówień Publicznych. PIIB współdziała także z organami samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami zawodowymi, a

większość Izb Okręgowych współpracuje z urzędami wojewódzkimi.)

- 80 PLN wynosi składka roczna członka PIIB za obowiązkowe ubezpieczenie na minimalną kwotę 50 000 Euro

 

Informacje na temat działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – jednego z organów PIIB

Czy wiesz, że…?

 

- 9 to liczba specjalności, w jakich nadaje uprawnienia budowlane Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

- 4 zespoły specjalistyczne, zespół ds. weryfikacji pytań egzaminacyjnych, zespoły orzekające i kwalifikacyjne, zespół ds. uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz zespoły ds. rzeczoznawstwa budowlanego, zostały powołane w ramach tej komisji w 2006 roku

- 6 razy odbyło się w ubiegłym roku posiedzenie prezydium KKK

- 7 uchwał (w sprawach innych niż indywidualne) zostało w tym okresie podjętych przez Komisję

- 2 sesje egzaminacyjne odbyły się w 2006 roku

- w 17 okręgach jednocześnie odbywały się w 2006 roku egzaminy pisemne

- 4023 osób przystąpiło w ubiegłym roku do egzaminów

- 3064 osoby zdały pomyślnie egzaminy i uzyskały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, z czego 1628 osób uzyskało uprawnienia w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej a 770 osób w zakresie specjalności sanitarnej

- 95 osób uzyskało w ubiegłym roku tytuł rzeczoznawcy budowlanego (70 osób w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 14 osób otrzymało tytuł w specjalności sanitarnej, 7 w elektrycznej, 3 w drogowej i 1 osoba w mostowej)

- 30 decyzji pozytywnych, uznających kwalifikacje zawodowe cudzoziemców, wydała KKK w 2006 roku

 

Informacje na temat działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – jednego z organów PIIB

Czy wiesz, że…?

 

- 3 razy zbierał się w ubiegłym roku Krajowy Sąd Dyscyplinarny

- 2 razy odbyły się zebrania prezydium KSD

- 2 sprawy dotyczące członków władz okręgowych PIIB wpłynęły do KSD jako sądu I instancji w 2006 roku (1 dotyczyła odpowiedzialności zawodowej i 1 odpowiedzialności dyscyplinarnej)

- 23 sprawy wpłynęły w zeszłym roku do KSD jako sądu II instancji (9 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej a 14 odpowiedzialności dyscyplinarnej)

- 124 sprawy do rozpatrzenia wpłynęły do okręgowych sądów dyscyplinarnych (101 dotyczyło wykroczeń z zakresu odpowiedzialności zawodowej, 23 wykroczeń z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej)

- w rezultacie postanowień wydanych w 2006 roku przez Okręgowe Sądy Dyscyplinarne w 62 rozpatrywanych sprawach winnych ukarano, w 34 sprawach umorzono postępowanie, w 8 sprawach natomiast oskarżeni zostaniu uniewinnieni od zarzucanych ich czynów

 

Informacje na temat działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej- jednego z organów PIIB

Czy wiesz, że…?

- 6 spotkań organu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na których dokonywano przydziału spraw poszczególnym rzeczników, rozliczano terminowość załatwiania postępowań oraz konsultowano aspekty techniczne i prawne podejmowanych decyzji i postanowień odbyło się w 2006 roku

- 2 razy Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wspólnie z Krajowym Sądem Dyscyplinarnym zorganizowali w 2006 roku dwudniowe szkolenia dla członków obydwu organów

- w 252 sprawach wszczęto postępowanie, w 64 nie wszczęto postępowania, 84 sprawy przekazano do okręgowych sądów dyscyplinarnych, 21 do KROZ)

- 118 spraw było w toku na dzień 31 grudnia 2006 roku

- 59 spraw rozpatrzył w ubiegłym roku Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (KR0Z) (34 dotyczyły odpowiedzialności zawodowej, a 26 przeprowadzonych postępowań- odpowiedzialności dyscyplinarnej, 1 dotyczyła zarówno odpowiedzialności zawodowej jak i dyscyplinarnej)

- 22 sprawy umorzono, w 17 utrzymano w mocy wydaną decyzję lub postanowienie, 5 spraw przekazano, w 3 stwierdzono nieważność rozstrzygnięcia, w 1 sprawie stwierdzono uchybienie do wniesienia odwołania, w 3 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania, 3 sprawy uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia przez OROZ, 5 spraw było w toku na dzień 31 grudnia 2006 roku

 

 

 


Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa