2,4,6,24 and 48 hours - to after ingestion regularly of radioactive iodine, was related to this screen (radiation measurement). The data is included in the accumulation of the uptake curve of schedule, and radioactive iodine. Decreased thyroid function corresponds to the dysfunction of the inclusion of iodine. The Kakarigosen function are considered to have been made in increasing. Component preparation method this plant hemostasis of canned peas, anti-allergic, wound healing, antiseptic, series 100 grams and the flow kemist.net of preparation tripartite basis of diuretic effect, regulate the metabolism, digestive system production activity and of sedation It stimulates. Restore the proper metabolism of normal thyroid function. Completely filled cell bee and honey, which are sealed with wax, post-Contra. Next of honey, a mature stage that lasts for about 3-4 weeks, has been exceeded. New honey with less water, not subject to acidification and become an adult. It is well maintained, it has been highly praised.
  Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W LICZBACH

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W LICZBACH PDF Drukuj Email
czwartek, 21 czerwca 2007

Informacje ogólne

Czy wiesz, że…? .

- 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB

- 12 okręgowych izb powołało 46 placówek terenowych

- 100 941 członków liczyła Polska Izba Inżynierów Budownictwa na dzień 31 grudnia 2006 roku

- najwięcej, bo 15 592 członków zarejestrowanych jest w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

 

Pozostałe okręgi – zestawienie

Lp.

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Liczba członków

1

Dolnośląska

8 780

2

Kujawsko-Pomorska

5 307

3

Lubelska

5 175

4

Lubuska

2 354

5

Łódzka

6 281

6

Małopolska

9 047

7

Mazowiecka

15 592

8

Opolska

2 399

9

Podkarpacka

4 964

10

Podlaska

3 097

11

Pomorska

6 376

12

Śląska

11 404

13

Świętokrzyska

3 158

14

Warmińsko-Mazurska

3 779

15

Wielkopolska

8 368

16

Zachodniopomorska

4 860

 

Ogółem:

100 941

 

- 55 463 członków PIIB reprezentuje budownictwo ogólne co stanowi 54,95 % wszystkich członków Izby

Pozostałe branże – zestawienie

Branża

Ilość

Udział %

Budownictwo Ogólne

55 463

54,95

Instalacje Sanitarne

18 944

18,77

Instalacje Elektryczne

14 865

14,73

Budownictwo Drogowe

6 329

6,27

Budownictwo Wodno-Melioracyjne

2 537

2,51

Budownictwo Kolejowe

1 163

1,15

Budownictwo Mostowe

939

0,93

Budownictwo Telekomunikacyjne

688

0,68

Budownictwo Wyburzeniowe

13

0,01

Ogółem:

100 941

100,00

 

- 11,13 % to odsetek kobiet, które są członkami PIIB

- 44 % członków PIIB to technicy

 

- 33,24 % członków PIIB stanowią osoby w wieku 46-55 lat

 

- ponad 30 000 członków PIIB skorzystało z gwarantowanych przez izbę możliwości wzięcia udziału w szkoleniach służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych inżynierów

- 5-krotnie wzrosły w zeszłym roku nakłady prenumerowanych przez członków Izby czasopism fachowych

- średnio 2000 osób odwiedza codziennie strony internetowe PIIB (www.piib.org.pl)

 

Informacje o działalności Rady Krajowej PIIB

Czy wiesz, że…?

 

- 11 posiedzeń Prezydium Rady Krajowej PIIB oraz 7 posiedzeń Krajowej Rady odbyło się w 2006 roku

- 36 uchwał podjęła w minionym roku Rada Krajowa PIIB (pełna treść uchwał zamieszczana jest na stronie internetowej PIIB - www.piib.org.pl)

- 322 strony liczyła ankieta dotycząca badania sektora usług personalnych dla Departamentu Analiz Rynku w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowana przez PIIB

- ilustracją stałych roboczych kontaktów i działań Izby jest porozumienie B-8, w którym uczestniczą 3 izby samorządowe powołane wspólną ustawą o samorządach zawodowych: Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Krajowa Izba Urbanistów, a także 3 stowarzyszenia inżynierskie tych branż: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenie Urbanistów a także 2 izby gospodarcze: Izba Projektowania Budowlanego oraz Izba Gospodarcza Projektowania Architektonicznego

- PIIB współpracuje stale z 3 instytucjami państwowymi: Ministerstwem Budownictwa, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego oraz ostatnio również Ministerstwem Gospodarki (W planach Izby jest również nawiązanie długofalowej współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Transportu oraz Urzędem Zamówień Publicznych. PIIB współdziała także z organami samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami zawodowymi, a

większość Izb Okręgowych współpracuje z urzędami wojewódzkimi.)

- 80 PLN wynosi składka roczna członka PIIB za obowiązkowe ubezpieczenie na minimalną kwotę 50 000 Euro

 

Informacje na temat działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – jednego z organów PIIB

Czy wiesz, że…?

 

- 9 to liczba specjalności, w jakich nadaje uprawnienia budowlane Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

- 4 zespoły specjalistyczne, zespół ds. weryfikacji pytań egzaminacyjnych, zespoły orzekające i kwalifikacyjne, zespół ds. uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz zespoły ds. rzeczoznawstwa budowlanego, zostały powołane w ramach tej komisji w 2006 roku

- 6 razy odbyło się w ubiegłym roku posiedzenie prezydium KKK

- 7 uchwał (w sprawach innych niż indywidualne) zostało w tym okresie podjętych przez Komisję

- 2 sesje egzaminacyjne odbyły się w 2006 roku

- w 17 okręgach jednocześnie odbywały się w 2006 roku egzaminy pisemne

- 4023 osób przystąpiło w ubiegłym roku do egzaminów

- 3064 osoby zdały pomyślnie egzaminy i uzyskały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, z czego 1628 osób uzyskało uprawnienia w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej a 770 osób w zakresie specjalności sanitarnej

- 95 osób uzyskało w ubiegłym roku tytuł rzeczoznawcy budowlanego (70 osób w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 14 osób otrzymało tytuł w specjalności sanitarnej, 7 w elektrycznej, 3 w drogowej i 1 osoba w mostowej)

- 30 decyzji pozytywnych, uznających kwalifikacje zawodowe cudzoziemców, wydała KKK w 2006 roku

 

Informacje na temat działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – jednego z organów PIIB

Czy wiesz, że…?

 

- 3 razy zbierał się w ubiegłym roku Krajowy Sąd Dyscyplinarny

- 2 razy odbyły się zebrania prezydium KSD

- 2 sprawy dotyczące członków władz okręgowych PIIB wpłynęły do KSD jako sądu I instancji w 2006 roku (1 dotyczyła odpowiedzialności zawodowej i 1 odpowiedzialności dyscyplinarnej)

- 23 sprawy wpłynęły w zeszłym roku do KSD jako sądu II instancji (9 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej a 14 odpowiedzialności dyscyplinarnej)

- 124 sprawy do rozpatrzenia wpłynęły do okręgowych sądów dyscyplinarnych (101 dotyczyło wykroczeń z zakresu odpowiedzialności zawodowej, 23 wykroczeń z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej)

- w rezultacie postanowień wydanych w 2006 roku przez Okręgowe Sądy Dyscyplinarne w 62 rozpatrywanych sprawach winnych ukarano, w 34 sprawach umorzono postępowanie, w 8 sprawach natomiast oskarżeni zostaniu uniewinnieni od zarzucanych ich czynów

 

Informacje na temat działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej- jednego z organów PIIB

Czy wiesz, że…?

- 6 spotkań organu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na których dokonywano przydziału spraw poszczególnym rzeczników, rozliczano terminowość załatwiania postępowań oraz konsultowano aspekty techniczne i prawne podejmowanych decyzji i postanowień odbyło się w 2006 roku

- 2 razy Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wspólnie z Krajowym Sądem Dyscyplinarnym zorganizowali w 2006 roku dwudniowe szkolenia dla członków obydwu organów

- w 252 sprawach wszczęto postępowanie, w 64 nie wszczęto postępowania, 84 sprawy przekazano do okręgowych sądów dyscyplinarnych, 21 do KROZ)

- 118 spraw było w toku na dzień 31 grudnia 2006 roku

- 59 spraw rozpatrzył w ubiegłym roku Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (KR0Z) (34 dotyczyły odpowiedzialności zawodowej, a 26 przeprowadzonych postępowań- odpowiedzialności dyscyplinarnej, 1 dotyczyła zarówno odpowiedzialności zawodowej jak i dyscyplinarnej)

- 22 sprawy umorzono, w 17 utrzymano w mocy wydaną decyzję lub postanowienie, 5 spraw przekazano, w 3 stwierdzono nieważność rozstrzygnięcia, w 1 sprawie stwierdzono uchybienie do wniesienia odwołania, w 3 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania, 3 sprawy uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia przez OROZ, 5 spraw było w toku na dzień 31 grudnia 2006 roku

 

 

 


Przygotował:
Antoni Styrczula

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych