Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Prezes PIIB apeluje PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 czerwca 2007

W minioną sobotę, 23 czerwca, zakończył się zorganizowany w Warszawie dwudniowy VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Udział w zjeździe wzięli przedstawiciele administracji państwowej oraz zagranicznych organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa. .

VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB zgromadził 176 delegatów szesnastu okręgowych izb. Zjazd przyjął sprawozdanie wszystkich organów Izby, a więc Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także udzielił Radzie Krajowej absolutorium za ubiegły rok stosunkiem głosów: 124 za, 20 przeciw (15 delegatów wstrzymało się od głosu). Na zjeździe przyjęty został też budżet na przyszły rok w wersji proponowanej przez Radę Krajową. Zjazd podjął także uchwałę o ustanowieniu „honorowego medalu PIIB” oraz „honorowej odznaki PIIB”. Nie dyskutowano natomiast nad zmianami w statucie i regulaminach organów i odesłano propozycje Rady Krajowej oraz delegatów do komisji uchwał i wniosków, a temat zmian będzie rozpatrywany na VII Zjeździe Sprawozdawczym.

Honorowymi gośćmi zjazdu byli: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - wiceminister budownictwa, Andrzej Urban – zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wiktor Piwkowski - prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stanisław Wierzbicki – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Jerzy Grochulski – sekretarz Stowarzyszenia Architektów Polskich, Roman Nowicki – przewodniczący stałego przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego oraz goście zagraniczni: Mirko Okreškovic – przedstawiciel Chorwackiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przewodniczący ECEC – the European Chamber of Engineers Council, dr Salem Akram – przedstawiciel Instytutu Budownictwa z Wielkiej Brytanii, a także Milan Hurak i Bušan Misik – przedstawiciele Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W trakcie zjazdu prezes Krajowej Rady PIIB – prof. Zbigniew Grabowski zaapelował do delegatów: „Społeczeństwo oczekuje nie tylko od władz państwowych czy samorządowych ale również od nas: wykonawców projektów, realizatorów budów, inspektorów nadzoru, pełnego zaangażowania w realizację planowanych inwestycji, które powinny być przeprowadzone niezależnie od bieżących prac remontowo-utrzymaniowych. VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB zwraca się do wszystkich członków z apelem o pełne zaangażowanie, solidną, zgodną z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami etyki pracę zawodową.”

Prof. Grabowski podkreślił również, odnosząc się do projektu nowelizacji prawa budowlanego, że „władze państwowe muszą mieć świadomość potrzeby takiej zmiany w przepisach legislacyjnych, która ułatwi procesy inwestycyjne. A także zmniejszy różnice wynagrodzeń inżynierów budownictwa w kraju i za granicą.”

Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa