Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej, Serock, 4 - 6 października 2007 r.

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej, Serock, 4 - 6 października 2007 r. PDF Drukuj Email
niedziela, 07 października 2007

DEKLARACJA

XIV. spotkania organizacji budowlanych – izb i związków z krajów
GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
Warszawa – Serock, 4 – 6 października 2007 r. .


I. W pierwszym dniu spotkania odbyła się konferencja na temat:   „BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE”.
Delegacje przedstawiły w wygłoszonych referatach stan prawny, doświadczenia z
praktyki, obowiązujący tryb postępowania w czasie realizacji budów – funkcjonujące
w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

II. W wyniku plenarnej dyskusji delegacje uzgodniły następujące działania:

1. Po zapoznaniu się z referatami i wystąpieniami przygotowanymi na XIV.
posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej, dotyczącymi zagadnień bezpieczeństwa w
budownictwie delegacje ustaliły, że organizacje budowlane krajów 
członkowskich wystąpią do swoich rządów z wnioskami poprawienia
bezpieczeństwa w budownictwie. Wnioski te mają dotyczyć:
- stanowienia prawa,
- etyki zawodowej w jego stosowaniu przez członków naszych organizacji
zawodowych.
Pozwoli to na tworzenie kultury bezpieczeństwa we wszystkich fazach procesu
budowlanego.

2. Intensywny rozwój budownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej powoduje potrzebę wystąpienia do rządów i przedsiębiorców z wnioskiem o podjęcie kroków zmierzających do efektywnego podniesienia płac w budownictwie.

3. Organizacje krajów Grupy Wyszehradzkiej wystąpią do swoich rządów o takie zmiany zapisów w Ustawach o zamówieniach publicznych, aby decydującym kryterium wyboru wykonawcy nie była wyłącznie najniższa cena.

4. Należy ponowić rozmowy z wydziałami budownictwa uczelni technicznych w poszczególnych krajach w celu umożliwienia odbywania praktyk studenckich na zasadach wymiany między poszczególnymi krajami.

5. Należy kontynuować prace, które w finale mają doprowadzić do opracowania wspólnego projektu trybu uznawania uprawnień dla inżynierów, chcących pracować w krajach Grupy Wyszehradzkiej, gościnnie lub na stałe. Dyskusja na XIII. posiedzeniu Izb i Organizacji Budowlanych w Topolčankach określiła zakres i tryb wykonania takiego opracowania.
Strona Polska zorganizuje spotkanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli wszystkich krajów Grupy V-4, która opracuje projekt wspólnego trybu uznawania uprawnień dla inżynierów z krajów Grupy V-4 przebywających w tych krajach gościnnie lub na stałe.

6. Delegacja SKSI zadeklarowała, że edytorem IV. tomu książki „Zabytki techniki z krajów wyszehradzkiej czwórki”  będzie strona słowacka. Uzgodniono, że w terminie do 31.12.2007 r. odbędzie się na Słowacji spotkanie redaktorów z poszczególnych krajów.

7. Delegacja MMK zaproponowała zorganizowanie kolejnego Jubileuszowego XV. Spotkania krajów Grupy Wyszehradzkiej w Segedzie na Węgrzech. Proponowana tematyka konferencji „Miasto i jego rzeka” dotyczyć będzie problemów budownictwa wodnego. Celowe będzie zaproszenie na wyżej wymienione obrady przedstawicieli zainteresowanych krajów sąsiednich.
Przewidywany termin spotkania – 8-12 października 2008 r.

8. Uczestnicy spotkania wyrażają inż. Svatoplukowi Zidkowi Przewodniczącemu Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa (CSSI) podziękowanie za dotychczasową pracę na rzecz organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej i życzą Mu rychłego powrotu do zdrowia.

Podpisy:

PIIB – Zbigniew Grabowski

PZITB – Wiktor Piwkowski

CKAIT – Václav Mach

CSSI – Pavel Štěpàn

SKSI – Dušan Majdúch

SZSI – Anna Kollárovà

MMK – János Korda

Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa