Spotkanie rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sędziów sądów dyscyplinarnych Drukuj
niedziela, 21 października 2007

W Otwocku k. Warszawy w dniach 19-20 października br. odbyło się spotkanie przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych, rzeczników odpowiedzialności zawodowej i przedstawicieli organów krajowych: Agnieszki Jońscy, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Aleksandra Nowaka, przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB. W spotkaniu wziął także udział prof. Z. Grabowski, prezes Rady Krajowej.

Pierwszy dzień miał charakter szkoleniowy. Sędziowie i rzecznicy uczestniczyli w warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez radców prawnych PIIB.W drugim dniu odbyły się posiedzenia okręgowych i krajowych organów poświęcone sprawom bieżącym.

Aleksander Nowak, otwierając dyskusję zwrócił uwagę na rosnącą liczbę spraw prowadzonych przez izbowy wymiar sprawiedliwości. „Po trzech kwartałach mamy tyle spraw, co w całym ubiegłym roku. Z 23,10 dotyczy odpowiedzialności zawodowej a 13 dyscyplinarnej” – powiedział.

Prezes Rady Krajowej podziękował uczestnikom za trudną i odpowiedzialną pracę. „Z liczby skarg na naszych członków można wywnioskować, że z wiedzą zawodową i przestrzeganiem zasad etycznych nie jest wśród naszych członków najlepiej. Dlatego w tej kadencji musimy zintensyfikować działania na rzecz umacniania dobrego wizerunku inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego” – powiedział. Zaapelował także do zgromadzonych, aby jak najmniej spraw ulegało przedawnieniu.

Przygotował:
Antoni Styrczula