Zmiany w statucie PIIB przyjęte Drukuj
niedziela, 11 listopada 2007

”Prawo powinno być jasne i zrozumiałe dla wszystkich, dlatego konieczne jest udoskonalenie naszych wewnętrznych przepisów tzn. statutu i regulaminów poszczególnych organów Izby” – powiedział prof. Z. Grabowski – prezes PIIB na otwarcie 9.XI. br. dwudniowej narady sekretarzy rad okręgowych, kierowników biur i radców prawnych. Władze PIIB oprócz prezesa reprezentowali: Janusz Rymsza – sekretarz Izby, prof. K. Szulborski – przewodniczący KKK oraz Andrzej Orczykowski – dyrektor biura Krajowej Rady. .

W opinii prezesa Izby od sprawnej i kompetentnej pracy biur okręgowych i biura Krajowej Rady zależy dobre funkcjonowanie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, który przejął od administracji publicznej zadania w zakresie m.in. nadawania uprawnień budowlanych.

Najistotniejszych punktem narady była dyskusja nad wniesionymi przez władze krajowe zmianami do statutu Izby oraz regulaminów poszczególnych organów. VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy nie podjął, bowiem uchwały w tej sprawie. Wspomniane korekty uściślają m.in. zakres kompetencji władz krajowych, w tym, zjazdu krajowego. Po długiej i rzeczowej dyskusji uczestnicy większością głosów przyjęli nowelizację wraz z dodatkowymi uwagami do statutu zgłoszonymi podczas debaty i zarekomendowali wszystkie dokumenty komisjom: prawno-regulaminowej oraz uchwał i wniosków. Po zakończeniu prac w komisjach zostaną one skierowane do dalszej konsultacji w okręgach, a następnie zaproponowane VII Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu, który odbędzie się w czerwcu przyszłego roku. W drugim dniu spotkania omówiono między innymi zasady interpretacji nadawania i zakresu uprawnień oraz zapoznano się z modułem komputerowego rejestru osób, którym Izba nadała uprawnienia lub tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Przygotował:
Antoni Styrczula