ETYKA JEST ELEMENTEM ŁADU BUDOWLANEGO Drukuj
piątek, 25 stycznia 2008

Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury

A.S. - Panie ministrze uważa Pan, że etyczne postawy uczestników procesu budowlanego: inwestorów, projektantów i  wykonawców są ważnym elementem ładu
budowlanego. Jak  w praktyce powinno wymagać się ich przestrzegania?

- Bardzo prosto. Przecież wszystkie samorządy zawodowe mają swoje kodeksy etyczne. Mają rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądy dyscyplinarne. Wydaje się, że nie potrzeba nic więcej jak tylko egzekwować zapisane w nich zasady.

.

Image

Olgierd Dziekoński

 

A.S. - Jak Pan widzi rolę samorządów zawodowych: architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa w stanowieniu prawa? Czy tylko ma się ona ograniczać do opiniowania?
- W oczywisty sposób samorządy zawodowe uczestniczą w opiniowaniu projektów aktów prawnych. Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie i rekomendacje. Pracujemy na bieżąco. Każde nasze spotkanie jest wymianą poglądów i daje szansę zaproponowania rozwiązań, które mogą być wprowadzone do obrotu prawnego.

Przygotował:
Antoni Styrczula