PIIB krytycznie ocenia projekty rozporządzeń Drukuj
wtorek, 22 kwietnia 2008

Polska Izba Inżynierów Budownictwa,  w stanowisku przesłanym 22 kwietnia br.  do Ministerstwa Infrastruktury, krytycznie ocenia projekty rozporządzeń wykonawczych przygotowanych przez resortowy Departament Rynku Budowlanego i Techniki umożliwiających wdrożenie Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Izba uważa m.in. ,że "rozwiązania zawarte w projektach, a w szczególności w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku budzą poważne zastrzeżenia, przede wszystkim dlatego, że „akt prawny jakim jest rozporządzenie powinien określać wymagania techniczne, a nie stanowić podręcznik metodologii obliczeń.
Natomiast dla budynków użytkowanych należy dopuścić uproszczone obliczenia oparte przede wszystkim na pomiarach z natury".
Za nieporozumienie PIIB uznaje zalecenie włączania obliczeń i to w bardzo szerokim zakresie, do charakterystyki energetycznej budynków.
Zdaniem Izby, proponowane przez ministerstwo rozwiązania wymagają zasadniczego przepracowania.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym powołanym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów zrzeszającym 105 572 członków należących do 16 izb okręgowych.

Przygotował:
Antoni Styrczula