Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Paszporty energetyczne tylko dla ekspertów.

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Paszporty energetyczne tylko dla ekspertów. PDF Drukuj Email
piątek, 19 września 2008

TYLKO WYKWALIFIKOWANI EKSPERCI PO MAGISTERSKICH STUDIACH WYŻSZYCH NA KIERUNKACH: ARCHTEKTURA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ELEKTROTECHNIKA LUB POKREWNYCH POWINNI SPORZĄDZAĆ CERTYFFIKATY ENERGETYCZNE.

Polska  Izba Inżynierów Budownictwa w liście z dnia 17.09.2008r. do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury zaprotestowała przeciwko ponownym nieuwzględnieniu w nowej wersji nowelizacji Prawa Budowlanego (z 8 09 2008 r.) dotyczącej sporządzania charakterystyki energetycznej budynku, niektórych istotnych wniosków zgłaszanych w bezprecedensowych, ogólnopolskich konsultacjach społecznych przez środowiska inżynierskie.

Sprzeciw samorządu zawodowego inżynierów budownictwa budzi także przygotowywanie nowego projektu w trakcie procesu uzgadniania kompleksowej zmiany Prawa Budowlanego.

„ Zastosowana metoda legislacyjna może wskazywać na … niezgodną z zasadami tworzenia prawa chęć wprowadzenia bocznym wejściem nieakceptowanych społecznie zmian.” – czytamy w liście podpisanym przez prof. Z. Grabowskiego, prezesa Izby.

PIIB nie akceptuje przede wszystkim idei przyznania wszystkim osobom, które ukończyły studia magisterski na dowolnym kierunku, odbyły 50 – godzinne szkolenie i zdały egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa prawa do wydawania tzw. paszportów energetycznych dla budynków.

W opinii Izby ten zapis w projekcie ustawy jest przykładem niewłaściwej implementacji Dyrektywy 2002/91/EC, a ponadto jest sprzeczny z jej art.10.
„Według tego artykułu świadectwo energetyczne powinno być wykonywane w sposób należyty przez wykwalifikowanych i/lub akredytowanych ekspertów….
Przykłady: Niemiec, Belgii, Włoch i Wielkiej Brytanii pokazują, że do uzyskania prawa do sporządzania świadectwa energetycznego budynku potrzebne jest wyższe wykształcenie zawodowe.

W opinii Izby nie jest możliwe „ uzyskanie takiej wiedzy po odbyciu jedynie kursu bez podbudowy zdobytej na studiach zawodowych.”

PIIB wnioskuje, aby prawo do wydawania tzw. paszportów energetycznych miały osoby, które:
- ukończyły studia wyższe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewnych,
- posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej i są członkami PIIB lub odbyły szkolenie i zdały egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Izba ponownie proponuje wykreślenie z projektu, zapisu zabraniającego uczestnikom procesu budowlanego sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.
Uważa bowiem, że osoby projektujące obiekt budowlany lub kierujące pracami budowlanymi mogą swoją wiedzę o budynku wykorzystać przy wystawianiu tzw. paszportu energetycznego.

Obowiązek posiadania po 1 stycznia 2009 roku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku potocznie zwanej paszportem lub certyfikatem energetycznym wynika z Dyrektywy 2002/91/EC.
O tego momentu będzie on obowiązkowy dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa z dnia 15.12.2000 roku. Aktualnie zrzesza ok. 107tys. członków w 16 izbach okręgowych.

Przygotował:
Antoni Styrczula

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa