Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > PIIB krytycznie ocenia wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
PIIB krytycznie ocenia wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich PDF Drukuj Email
piątek, 13 marca 2009

KRAJOWA RADA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NEGATYWNIE OCENIŁA WNIOSEK RPO Z 12 STYCZNIA 2009 ROKU DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO DOTYCZĄCY STWIERDZENIA NIEZGODNOśCI USTAW REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH I ZAPOWIEDZIAŁA DOMAGANIE SIĘ JEGO ODDALENIA   W  POSTĘPOWANIU  PRZED  TK.

Na posiedzeniu w dniu 11 marca br. władze PIIB przyjęły w drodze uchwały stanowisko Izby wobec wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 stycznia 2009r., w którym negatywnie oceniły samą inicjatywę jak i uzasadnienie wniosku RPO.
„W ocenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa nieuzasadnione i skrajnie nieodpowiedzialne jest stanowisko kwestionujące status zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego Zawód ten od lat 90 znajduje swoją podstawę funkcjonowania w ustawach regulujących samodzielne wykonywanie funkcji publicznych na budowie”  –  czytamy w dokumencie Krajowej Rady PIIB.
W ocenie Izby „ rolą samorządu zawodowego inżynierów budownictwa utworzonego w konsekwencji inicjatyw oddolnych i zgodnie z art.17 Konstytucji RP jest reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego i sprawowanie pieczy nad jego należytym wykonywaniem w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.”
Zdaniem PIIB wniosek RPO wykazuje niewystarczającą wiedzę o warunkach wykonywania tego zawodu jak i konsekwencjach jego wadliwego wykonywania dla zdrowia i życia obywateli.
Krajowa Rada PIIB podkreśliła też, że podstawowym fundamentem relacji inżyniera budownictwa z odbiorcami jego pracy jest zaufanie.
Władze Izby uważają, że „ bez obowiązkowego członkostwa w samorządzie zawodowym nie ma możliwości realnego sprawowania pieczy nad wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co wiąże się z koniecznością przejęcia i sfinansowania tych zadań przez administrację państwową.”

W uzupełnieniu do stanowiska warto przytoczyć z ubiegłorocznych wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Pentor na reprezentatywnej próbie Polaków - społeczną definicję zawodu zaufania społecznego.
Według społecznej definicji podzielanej przez większość respondentów – zawody zaufania publicznego to takie, których przedstawiciele powinni odznaczać się nienaganną postawą moralną i etyczną i przestrzegać reguł ustawowych i kodeksu etycznego (87 %).
76 % ankietowanych oczekiwało od tych osób wysokich kwalifikacji zawodowych w postaci egzaminów weryfikujących nabyte na studiach wiedzę i umiejętności przed rozpoczęciem samodzielnej pracy.
W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa od początku jej istnienia obowiązuje Kodeks Zasad Etycznych nad którego przestrzeganiem czuwają rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i sądy dyscyplinarne.
W ubiegłym roku przyjęto „rotę ślubowania”, którą każdy nowy członek PIIB musi złożyć w trakcie uroczystego odbierania dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień budowlanych.


Przygotował:
Antoni Styrczula

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa