Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Jak kształceni są inżynierowie budownictwa?

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Jak kształceni są inżynierowie budownictwa? PDF Drukuj Email
wtorek, 26 maja 2009

RAPORT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PIIB.

23 maja br. na wyjazdowym posiedzeniu w Jachrance k. Warszawy, Rada Krajowa PIIB jednomyślnie przyjęła raport Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zawierający analizę programów studiów wyższych na kierunkach upoważniających ich absolwentów do ubiegania się o uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz rekomendowane przez KKK rozwiązania. Opracowanie jest efektem długich prac, dziewięcioosobowego zespołu, którego pracami kierowali: jako koordynator generalny, prof. Kazimierz Szulborski – przewodniczący KKK i prof. Mieczysław Król- koordynator merytoryczny programów oraz członek KKK.
Analizę programów nauczania na wybranych kierunkach studiów przeprowadzono na podstawie materiałów nadesłanych przez politechniki współpracujące z KKK. Uczelnie prywatne i niepaństwowe nie przesłały programów, dlatego nie były objęte badaniem.
Celem raportu było „porównanie katalogu obowiązujących przedmiotów w ramach określonego kierunku studiów na różnych uczelniach i poszukiwanie wzorca edukacji skorelowanego z wymogami prawnymi stawianymi osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień budowlanych.”
Wyniki porównań programów w politechnikach, kształcących przyszłych inżynierów budownictwa, skłoniły autorów raportu do postawienia kilkunastu wniosków, których realizacja-ich zdaniem – mogłaby poprawić jakość nauczania i lepiej przygotowywać inżynierów budownictwa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych np. kierownika budowy czy inspektora nadzoru.
Stwierdzono m.in.: systematyczne zmniejszanie liczby godzin przedmiotów kierunkowych i zawodowych, marginalne traktowanie tematyki bhp w budownictwie, bardzo ograniczone ujmowanie na wykładach i zajęciach problematyki projektowania obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia ludzi.
Raport zawiera także szczegółowe wymagania programowe uprawnień budowlanych dla poszczególnych specjalności techniczno-budowlanych, rekomendowane uczelniom przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.
PIIB zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów z 15 grudnia 2000 roku m.in.: nadaje uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz opiniuje minimalne wymagania programowe w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa i wnioskuje w tych sprawach do właściwych instytucji.
Organizacją i przeprowadzaniem egzaminów na uprawnienia zajmuje się 16 okręgowych komisji kwalifikacyjnych pod nadzorem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.


Przygotował:
Antoni Styrczula

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa