KRAJOWA RADA PIIB ZA UPRAWNIENIAMI DLA TECHNIKÓW Drukuj
poniedziałek, 03 sierpnia 2009

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjęła 29 lipca 2009 roku projekt zmian w Prawie budowlanym zakładający przywrócenie technikom budownictwa, ograniczonych uprawnień budowlanych w zakresie wykonawstwa.
O przyznanie uprawnień mogłyby ubiegać się osoby posiadające: średnie wykształcenie zawodowe (wraz z maturą) odpowiednie dla danej specjalności budowlanej, dyplom mistrza w jednym z zawodów budowlanych oraz 5-letnią praktykę na budowie.

Propozycję musi jeszcze zaopiniować Ministerstwo Infrastruktury i - jeśli będzie ona pozytywna -uchwalić parlament.

Wielu spośród 23 członków Krajowej Rady głosujących za przyjęciem uchwały podkreślało w dyskusji m.in.: potrzebę otwartości Izby na postulaty techników oraz stworzenie im możliwości pracy na budowie i kierowania nieskomplikowanymi budowami jak np. domy jednorodzinne o kubaturze mniejszej od 1000 metrów sześciennych.

Zdaniem przeciwników uchwały nie ma w Polsce barier dla podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach wyższych, a ponadto obecny system kształcenia techników nie gwarantuje uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych.


Przygotował:
Antoni Styrczula