Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > List grupy B-8 do Premiera Tuska

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
List grupy B-8 do Premiera Tuska PDF Drukuj Email
czwartek, 15 listopada 2007
POROZUMIENIE URBANISTÓW, ARCHITEKTÓW I INZYNIERÓW BUDOWNICTWA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porozumienie Izby Urbanistów, Izby Architektów, Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Projektowania Budowlanego, Izby Gospodarczej Projektowania Architektonicznego, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 

Warszawa, 9 listopada 2007 r.

Pan Donald Tusk

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej


Szanowny Panie Przewodniczący,
Gratulujemy Panu osobiście, jak i Platformie Obywatelskiej, której Pan przewodniczy osiągnięcia sukcesu w wyborach parlamentarnych. Zdajemy sobie sprawę ze skali zadań, które stoją przed przyszłym Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, misją powołania którego został Pan obdarzony.

W związku z trwającym formowaniem nowego Rządu RP, zwracamy się do Pana, w imieniu środowiska zawodowego architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa z apelem o uwzględnienie w strukturze rządowej potrzeb rozwojowych miast i całej Polski tak, aby odpowiadała ona wyzwaniom modernizacji kraju oraz była zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego, realizowanego przez państwa Unii Europejskiej.

W najbliższych latach Polskę czekają wyzwania związane z rozwojem i modernizacją miast, rozwiązaniem kwestii mieszkalnictwa oraz przyjęciem polityki architektonicznej dla ochrony ładu przestrzennego i dziedzictwa kulturowego. Budownictwo ogólne, obejmujące zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie, jest istotnym elementem w rozwoju infrastruktury Polski w szczególności drogowej, kolejowej, jak i wodnej. Program rozwoju kraju w latach 2007 – 2013 przewiduje duży udział w tym rozwoju właśnie przedsięwzięć z zakresu budownictwa ogólnego.

Rozwiązanie problemów związanych z rozwojem kraju, w sferze architektury i budownictwa wymaga długoterminowych działań i efektywnego wykorzystania funduszy europejskich oraz zreformowanych i stabilnych regulacji prawnych.

Dlatego też wydaje się zasadne utrzymanie na poziomie rządowym zadań realizowanych obecnie w Ministerstwie Budownictwa. Należy przy tym zauważyć, że zakres działania tej instytucji powinien, naszym zdaniem, obejmować szersze spectrum zagadnień związanych z budownictwem ogólnym, architekturą, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem miast i metropolii. Celowym byłoby zapewnienie możliwości funkcjonowania tego działu administracji, jako wyodrębnionej struktury w ramach ministerstwa, pozwalając na skuteczną realizację zadań związanych z rozwojem inwestycyjnym w Polsce, szczególnie w sferze budownictwa mieszkaniowego, powiązanego z rozwojem i modernizacją miast.

Szczególna rola rozwoju miast jest wskazywana w dokumentach Komisji Europejskiej (np. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach” (SEC(2006) 928), które kładą nacisk na rewitalizację miast, rozwój budownictwa mieszkaniowego i politykę architektoniczną państwa. W zakresie działania ministerstwa powinno znaleźć się również monitorowanie zmian zagospodarowania kraju poprzez wdrożenie Dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, co wymaga włączenia problematyki geodezji i kartografii do działu budownictwa.

Jednym z warunków dla konkurencyjności sektora budownictwa w Polsce i Europie jest stworzenie warunków dla postępu naukowego i technicznego. Realizacja ich będzie optymalna w sytuacji, gdy zagadnienia te będą realizowane w całości w ramach działu budownictwa, które powinno wspierać europejskie programy rozwojowe w tej dziedzinie.

Środowisko zawodowe pragnie wspierać wszelkie działania przyszłego rządu, które będą pozytywnie oddziaływały na rozwój zagospodarowania przestrzennego kraju i naszych miast. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje pomogą w optymalny sposób ukształtować prace Rządu RP, w odniesieniu do rozwoju miast i szeroko rozumianych inwestycji w zakresie architektury i infrastruktury dla rozwoju kraju.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa