Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Zmiany przepisów i ich wpływ na pracę projektantów

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Zmiany przepisów i ich wpływ na pracę projektantów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 września 2020

altKomisja Prawno-Regulaminowa PIIB w informacji nr 7/2020 z dnia 18.09.2020 r., oprócz zmiany dotyczącej prawa budowlanego, wskazała także na dwie inne zmiany przepisów, które będą miały istotny wpływ na pracę inżynierów budownictwa (https://www.piib.org.pl/komisja-prawno-…/2018-10-19-07-17-50). Dotyczą one : rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1. 18 września 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT), które dodało do WT przepisy nakładające obowiązek, aby instalacje ogrzewcze i chłodnicze (w określonych przypadkach) były zaopatrzone w urządzenia automatycznie regulujące temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach, przy czym dopuszcza się też stosowanie regulacji w strefie ogrzewanej lub chłodzącej.

Jest to nowy wymóg w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego, którego nie było w dotychczasowych przepisach. Analizę sporządza inżynier budownictwa branży sanitarnej. Tym samym powiększa się zakres opracowań sporządzanych przez inżynierów budownictwa na etapie nowego PAB.

Szerszą informację na temat pozostałych opracowań sporządzanych przez inżynierów budownictwa na etapie PAB wskazano na str. 35 poradnika „Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.”, który dostępny jest tutaj: https://tiny.pl/7pgxq. W linkach na końcu poradnika umieszczono również ujednolicony tekst nowych WT.

2. Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w § 31 tego rozporządzenia wprowadza istotną zmianę przepisów mających wpływ na koszt opracowania mapy do celów projektowych. W przypadku słabej jakości danych zasobu geodezyjnego należy liczyć się z koniecznością ustalania granic przez wykonawcę prac geodezyjnych w przypadku sporządzania mapy do celów projektowych przy projektowaniu np. obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej.

Wobec powyższego Komisja Prawno-Regulaminowa uczula, aby w przypadku wyceniania prac projektowych mieć na względzie obowiązywanie ww. przepisu, gdyż w rzeczywistości przerzuca on obowiązek i koszty „naprawy” tych zasobów geodezyjnych, które są złej jakości, na inwestorów inwestycji, np. infrastrukturalnych. Jeżeli projektant nie uwzględni ww. przepisu w wycenie mapy, to ryzykuje wzięcie tego ciężaru finansowego na siebie.

Prawodawca nie uwzględnił również, że w wielu przypadkach inwestycji liniowych nierealne jest określenie przewidywanego ich przebiegu w odległości 3 m od granicy działek, gdyż dokładna trasa sieci ustalana jest na późniejszym etapie projektowania. Zazwyczaj może to nastąpić dopiero na naradzie koordynacyjnej, na której projekt powinien być przedstawiony już na mapie do celów projektowych.

Prawdopodobnym skutkiem przepisu może być więc to, że wyceny map będą robione z zapasem, aby na wszelki wypadek uwzględnić różne warianty trasy sieci, co wpłynie na zwiększenie całkowitych kosztów opracowań projektowych inwestycji infrastrukturalnych.

 

 

Andrzej Falkowski

Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa