Konkurs na utworzenie „Centrum Wiedzy o Dostępności” Drukuj
czwartek, 13 sierpnia 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCRB) w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus” ogłosiło  konkurs pt. „Centrum Wiedzy o Dostępności”, obejmujący utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrów wiedzy o dostępności przy uczelniach wyższych. Nabór będzie prowadzony od 24 sierpnia do 20 października 2020 r.

Centra wiedzy o dostępności przy uczelniach wyższych będą wspierać stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym w szczególności poprzez: upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego, podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie takiego projektowania, wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych. Ponadto  wsparcie uczelni w zakresie realizacji – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie poprawy dostępności przestrzeni, obiektów, produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego. Inicjowanie także współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady takiego projektowania.

Nabór będzie prowadzony od 24 sierpnia do 20 października 2020 r.

Więcej informacji na stronie NCRB:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/

Opr.  Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

członek Rady Dostępności