XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB rozpoczęty! Drukuj
środa, 17 czerwca 2020

alt 17 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 rozpoczął się XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W czasie Zjazdu zostanie oceniona działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2019 oraz zostaną przedstawione zagadnienia ważne dla samorządu.

Po raz pierwszy w historii samorządu zawodowego  Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB odbywa się w trybie zdalnym ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Zjazd rozpoczął się dziś, 17 czerwca o godz. 9.00 i trwać będzie do godz. 16.00 – 20 czerwca 2020 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania  się na odległość – systemu informatycznego.

Delegaci po zalogowaniu się do portalu PIIB za pomocą swojego indywidualnego loginu, w katalogu Krajowy Zjazd 2020, mogą zapoznać  się z materiałami sprawozdawczymi z działalności organów statutowych w 2019 roku oraz projektami uchwał Zjazdu. Należy zauważyć, że istnieje możliwość wielokrotnego logowania się do katalogu zjazdowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Delegatów do uczestnictwa w XIX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.