Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Obradowała Krajowa Rada PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowała Krajowa Rada PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 28 maja 2020

alt27  maja 2020 r.  odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB on-line. Podczas obrad dyskutowano m.in. o przygotowaniach do XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB i zmianach w obowiązujących regulaminach dotyczących funkcjonowania krajowych i okręgowych organów statutowych.

Członkowie Krajowej Rady PIIB mogli uczestniczyć w posiedzeniu w trybie wideokonferencji. Obrady prowadził prof. Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwołania tegorocznego, XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.  Członkowie Krajowej Rady zdecydowali, że XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się od godz. 11 w dniu 17 czerwca 2020 r. do godz. 11.00 w dniu 20 czerwca 2020 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania  się na odległość – systemu informatycznego. Program zjazdu, projekty uchwał oraz materiały zjazdowe, niezbędne do ich rozpatrzenia będą dostępne w systemie informatycznym.  Uchylono uchwałę nr 14/R/19 Krajowej Rady PIIB z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, zgodnie z którą zjazd powinien się odbyć w dn. 19-20.06.2020 r. w trybie stacjonarnym, jednak ze względu na sytuację epidemiczną w kraju należało dokonać zmian.

altKrajowa Rada przyjęła także projekty uchwał dotyczących porządku i regulaminu obrad tegorocznego zjazdu PIIB. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również z proponowanymi zmianami w statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Nowe zapisy omówił mec. Krzysztof Zając, współpracujący z PIIB. Wskazał na okoliczności, które przyczyniły się do wprowadzenia stosownych  zmian w przepisach.  Głównie dotyczyły one zapisów umożliwiających funkcjonowanie krajowych  i okręgowych organów  statutowych również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Po wymianie opinii i poglądów, a następnie  dyskusji przyjęto projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Członkowie Krajowej Rady przyjęli także projekty zmian w regulaminach: Krajowej Rady PIIB i okręgowych rad, Krajowej Komisji Rewizyjnej i okręgowych komisji rewizyjnych, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i okręgowych komisji kwalifikacyjnych,  Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych,  Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

altSkarbnik KR PIIB Andrzej Jaworski omówił projekt budżetu PIIB na rok 2021, który uzyskał akceptację członków Krajowej Rady. W dalszej części posiedzenia zapoznano się także z projektem zmian w regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały NR 28/18 XVII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 30 czerwca 2018 r.

Sekretarz KR PIIB  D. Gawęcka omówiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej. Podkreśliła, że KKR przeprowadziła 7 kontroli związanych z działalnością Krajowej Rady PIIB. Dotyczyły one m.in. prawidłowości zarządzania majątkiem w 2019 r., działalności biura Krajowej Rady i realizacji budżetu w 2019 r. Uchwała została przyjęta przez Krajową Radę PIIB.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa