Odwieszone terminy postępowań administracyjnych Drukuj
wtorek, 19 maja 2020

alt16 maja 2020 r.  weszła w życie. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875).

Uchyla ona słynne art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), które zawieszały bieg terminów m.in. w postępowaniach administracyjnych na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii, co wręcz uniemożliwiało wydanie decyzji, np. o pozwoleniu na budowę.

Oznacza to, że w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy terminy, o których była mowa w art. 15zzr ust. 1 i 15zzs, których bieg jeszcze się nie rozpoczął rozpoczną swój bieg, a terminy zawieszone będą biegły dalej.

Szczegółowe odesłania do poszczególnych aktów prawnych znajdują się na stronie Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB: https://bit.ly/3bBhADs