Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 02 kwietnia 2020

alt1 kwietnia 2020 r. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie wideokonferencji. W czasie posiedzenia rozmawiano o obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w roku 2019.

Prezydium Krajowej Rady PIIB obradowało w trybie wideokonferencji. Na wstępie prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB zauważył, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r. tzw. antykryzysowa  umożliwia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, aby kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne podejmowały uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała podjęta we wspomnianych  trybach jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. Stosowne zapisy zostały umieszczone w art. 14h. 1. ustawy „antykryzysowej”.

Prezes zaznaczył także, że w przypadku, gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, organy,  mogą we wspomnianych  trybach, znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie.

W dalszej części obrad przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia prezydium. Członkowie Prezydium KR PIIB zagłosowali także za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do ECEC i ECCE.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka zabrała głos odnośnie projektu sprawozdania Krajowej Rady za rok 2019. Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali projekt i będzie on przedstawiony Krajowej Radzie PIIB.

Działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2019 r. omówił jej przewodniczący Krzysztof  Latoszek. Zwrócił uwagę, że w minionym roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane pozytywnie egzamin zdało 6272 osoby we wszystkich specjalnościach. Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2019 r. KKK nadała także 25 osobom tytuł rzeczoznawcy budowlanego i zaakceptowano pozytywnie 21 wniosków o uznaniu kwalifikacji zawodowych. Następnie Marian Zdunek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zreferował działalność sądu w ubiegłym roku. Podkreślił, że sprawy, które najczęściej trafiały do sądu dotyczyły funkcjonowania kierowników budów. O działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówiła Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator. Zwróciła uwagę na bieżącą działalność Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowych rzeczników. Podkreśliła znaczenie szkoleń organizowanych  wspólnie z Krajowym Sądem Dyscyplinarnym  i okręgowymi sądami  z udziałem przedstawicieli nadzoru budowlanego. Do KROZ w 2019 r. wpłynęły 22 sprawy i zgłoszono 14 skarg i wniosków. Natomiast do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęło 550 spraw. Większość podejmowanych postępowań dotyczyło kierowników budów i kierowników robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

W dalszej części obrad Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówiła prace prowadzonej przez siebie komisji, natomiast Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB przedstawił realizację budżetu za 2 miesiące 2020 r.

Uczestnicy obrad rozmawiali także o obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce, sytuacji w jakiej znajdują się firmy budowlane oraz o ustawie „antykryzysowej”.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa