Oni mogą już wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Drukuj
środa, 15 stycznia 2020

alt3027  osób uzyskało uprawnienia budowlane w rezultacie przeprowadzenia XXXIV sesji egzaminacyjnej. W  okręgowych izbach inżynierów budownictwa odbywają się uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

altOd XXXIV sesji egzaminacyjnej okręgowe komisje kwalifikacyjne rozpoczęły współpracę z nowym systemem SESZAT, czyli Systemem Informatycznym Wspierającym Obsługę Sesji Egzaminacyjnej, administrowanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną . W związku z nowym programem wszystkie testy egzaminacyjne pobierane były w trybie on-line z systemu i drukowane bezpośrednio przez okręgowe komisje kwalifikacyjne.

altDo egzaminu testowego w XXXIV sesji zostało dopuszczonych 4 226  kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, a przystąpiło 3677 osób. Do ustnej części egzaminu przystąpiły natomiast  3863 osoby, z czego 20% stanowiły osoby zdające w trybie poprawkowym. W wyniku przeprowadzonego egzaminu 3027 osób uzyskało uprawnienia budowlane.

Najwięcej uprawnień w XXXIV sesji egzaminacyjnej uzyskali inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1380, w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 608, w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 412 i w specjalności inżynieryjnej drogowej – 326. Pozostałe specjalności reprezentowały się następująco: specjalność inżynieryjna mostowa –114 specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 70; specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – 21; specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 38,  specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – 58.

altNajwiększą liczbę decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (506), potem w  Małopolskiej  OIIB (322), Śląskiej OIIB (280), następnie w  Dolnośląskiej OIIB (266) i Wielkopolskiej  (265).  W niektórych OIIB wręczono już decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. W grudniu 2019 r. uroczystość ta miała miejsce  w Podlaskiej, Lubuskiej,  Łódzkiej i Śląskiej OIIB. Większość okręgowych izb zaplanowała to wydarzenie w styczniu 2020 r.