Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Narada rzeczników i sędziów z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Narada rzeczników i sędziów z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego PDF Drukuj Email
piątek, 08 listopada 2019

alt6 listopada 2019 r. odbyła się w Warszawie wspólna narada szkoleniowa przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wraz z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej i członkami okręgowych sądów dyscyplinarnych.

altW obradach uczestniczył prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Krzysztof Piątek, zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na wspólną naradę przybyli także Iwona Świderska, dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej, Tomasz Osiecki, dyrektor Departamentu Skarg i Wniosków GUNB i Jacek Kozłowski zastępca dyrektora  Departamentu Prawnego GUNB. W obradach  wziął udział Marian Zdunek przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

altNa początku posiedzenia głos zabrał prof. Zbigniew Kledyński, który podkreślił jak ważna jest współpraca między organami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i organami nadzoru budowlanego. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek wskazał, że tego typu narady dają okazję do wypracowania  wspólnych działań na poziomie zadowolenia dla obu stron.

altNastępnie o działaniach organów nadzoru budowlanego w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie mówiła Iwona Świderska, dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej. Nawiązała m.in. do art. 100 ustawy  Prawa budowlanego który mówi, że nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływnie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność  i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Wskazała na trudności w dotrzymywaniu  zaznaczonych w ustawie terminów, które są wynikiem m.in.  zachowań odbiegających od zapisanych w Kodeksie zasad etyki zawodowej członków PIIB i przyczyniających się do dalszych działań związanych z egzekwowaniem odpowiedzialności zawodowej.

altDyrektor wskazała także, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 r. liczba wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej inżynierów budownictwa skierowanych do izb samorządu zawodowego wyniosła 180 i jest mniejsza w porównaniu do roku 2017 i 2018. Zaznaczyła także, jakie obowiązki spoczywają na nadzorze budowlanym oraz podkreśliła znaczenie przepływu informacji między organami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i nadzoru budowlanego.

 altO działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej mówiła Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności  Zawodowej – Koordynator. Podała, że do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w 2018 r. wpłynęło 514 spraw, natomiast w 2017 r. było nich 542. W 2018 r. 446 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 50 – odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 18 pozostawało poza kompetencją izby.

altPrzewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Marian Zdunek w nawiązaniu do postępowań prowadzonych przed okręgowymi sądami dyscyplinarnymi i Krajowym Sądem Dyscyplinarnym w latach 2017-2018 dodał, że prawie 80% ukaranych stanowili kierownicy budów, 12,5% inspektorzy nadzoru, ponad 6% projektanci i prawie 4% rzeczoznawcy. Jak podkreślali przedstawiciele altsamorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zgodnie z zadaniami stojącymi przez Izbą, są żywo zainteresowani egzekwowaniem należytego i sumiennego wykonywania zawodu przez członków samorządu.

altPodjęto temat  egzekwowania odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej oraz współpracy w tym zakresie pomiędzy nadzorem budowlanym i samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.  – Chcielibyśmy wypracować metodę bezpośredniej współpracy z nadzorem budowlanym, żeby okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej mógł wesprzeć się bieżącą informacją od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, aby wnieść wniosek o ukaranie   - podkreślał mecenas Krzysztof Zając, współpracujący z PIIB.

Podczas gorącej dyskusji, która wywiązała się w czasie narady mówiono m.in. o kwestii przedawnień, o samowoli budowlanej i istotnych altodstępstwach, o kontrolach obiektów oraz o doskonaleniu współpracy pomiędzy samorządem zawodowym inżynierów budownictwa i nadzorem budowlanym.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa