Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 października 2019

alt18 października 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Etyka i odpowiedzialność  zawodowa inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym”. Jej organizatorami byli: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i Śląska Izba Budownictwa. Patronat nad wydarzeniem sprawowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W obradach uczestniczył prof. dr hab. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB.

altUroczystego otwarcia konferencji dokonał Roman Karwowski, przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. – Celem naszej konferencji jest podkreślenie rangi etyki i odpowiedzialności zawodowej oraz wskazanie etycznych standardów wykonywania zawodu i zachowań inżynierów budownictwa, które Śląska OIIB chce propagować i egzekwować jako jedno ze swoich podstawowych i statutowych zadań – podkreślił R. Karwowski. Zaznaczył, że etyka w pracy ma charakter ponadczasowy i uniwersalny. Sądził, że wypracowane konferencyjne wnioski będą wskazywać kierunki koniecznych działań zmierzających do wzrostu standardów etyki i odpowiedzialności zawodowej wśród wszystkich podmiotów związanych z procesem inwestycyjnym. Dotyczy to nie tylko inżynierów budownictwa, ale także inwestorów i wykonawców, co z kolei przyczyni się do poprawy wizerunku oraz wzrostu zaufania społecznego do zawodu inżyniera budownictwa.

altW konferencji uczestniczyli zacni goście m.in. Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP; Robert Magdziarz II Wicewojewoda Śląski;  Karolina Kosowska-Raczek, sekretarz Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupę reprezentował Roman Olszewski, naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice oraz przedstawiciele uczelni wyższych, samorządów zawodów zaufania publicznego, Śląskiej Izby Budownictwa i Śląskiej Izby Pracodawców. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady. Licznie uczestniczyli także reprezentanci okręgowych izb inżynierów budownictwa.

altRobert Magdziarz, II Wicewojewoda Śląski podkreślił w swojej wypowiedzi, że cieszy się z tego, że konferencja odbywa się w Sali  Sejmu Śląskiego w Katowicach, gdzie każdy może przekonać się jak kiedyś budowali starsi altkoledzy, a efekty ich pracy służą od wiele lat. – Oby etyka i odpowiedzialność w każdym tkwiła do końca wykonywania zawodu – zakończył swoją wypowiedź Robert Magdziarz II Wicewojewoda Śląski.

– Etyka jest niezwykle ważna na każdym etapie inwestycji. Dlatego tak istotne jest kształtowanie właściwych postaw, budzących  zaufanie społeczeństwa do wszystkich uczestników procesu budowlanego – zaakcentowała w swoim wystąpieniu Karolina Kosowska-Raczek, sekretarz Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

altWykład inauguracyjny pt. „ Odpowiedzialność  zawodowa i etyczna inżynierów budownictwa w świetle prawa administracyjnego. Nowe zadania samorządu zawodowego” wygłosiła dr hab. Irena Lipowicz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jak zauważyła I. Lipowicz, największym diagnozowanym zagrożeniem dla inżynierów budownictwa może być ogromna presja inwestorów na efektywność, wydajność i oszczędności, które mogą odbić się na jakości pracy i stawiają inżynierów budownictwa przed wielkimi dylematami moralnymi. Samorząd zawodowy obok egzekwowania standardów musi zapewniać swoim autorytetem niezbędne wsparcie dla inżynierów budownictwa  w walce o jakość inwestycji i bezpieczeństwo użytkowników , chroniąc w ten sposób także inżynierów przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Wskazując na czekające samorząd zawodowy zagrożenia I. Lipowicz podkreśliła, że niektóre z nich nie są jeszcze powszechnie dostrzegalne, a dotyczą cyfryzacji i kurczenia się przyszłych zasobów pracy.  

alt– Automatyczne wspieranie projektowania narzędziami informatycznymi i upowszechnianie sztucznej inteligencji, w zakresie procesów inwestycyjnych i budownictwa, długo było rozpatrywane jako zjawisko wyłącznie pozytywne. Pocieszano się, że unikalne kompetencje inżynierów nie pozwolą na automatyzację ich pracy.  Dziś możemy potwierdzić to  przekonanie,  ale tylko w nadzwyczajnych przypadkach – zauważyła I. Lipowicz. – Cyfryzacja postępuje, a praca stanie się w najbliższej przyszłości rzadkim i chronionym dobrem – kontynuowała swoją wypowiedź. – Stoimy więc u progu ogromnej fali konfliktów, zwłaszcza w wysoko kwalifikowanych środowiskach tzw. wolnych zawodów. Konkurowanie o pracę może w przyszłości przybrać drastyczne formy. Jest rzeczą ważną, aby wyprzedająco wypracować w tym zakresie nowe standardy i procedury zapobiegające brutalizacji konfliktów w środowisku zawodowym, w tej dziedzinie. Już obecnie należy się przygotować do tej misji.

altPierwszy panel konferencji poświęcony był zagadnieniu: „Oczekiwania dotyczące etyki i odpowiedzialności zawodowej względem inżyniera budownictwa w postępowaniach administracyjnych”. Jego moderatorem była Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, która przed rozpoczęciem dyskusji wygłosiła wykład na temat powinności prawnych i etycznych w relacjach wzajemnych uczestników procesu inwestycyjnego. W panelu uczestniczyli Elżbieta Oczkowicz – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marek Niełacny – dyrektor Oddziału w Katowicach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztof Burek – doradca Zarządu Rafako S.A. oraz prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka – dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Moderatorem drugiego panelu pt. „Etyka i odpowiedzialność  inżynierów budownictwa w relacjach z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego” była Jolanta Szewczyk, radca prawny współpracujący z PIIB. Wykład wprowadzający, który wygłosiła przed debatą dotyczył etycznych aspektów zawodu inżyniera budownictwa. W panelu udział wzięli: Gilbert Okulicz-Kozaryn –  przewodniczący Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB, Marcin Nieradzik – kierownik Pracowni Konstrukcyjno-Architektonicznej – Bipromet S.A., Henryk Sołdoń – dyrektor projektu budowy bloku  910 MW elektrowni Jaworzno III oraz Marek Kała, inspektor nadzoru – Inwest-Complex Sp. z o.o.

altW dalszej części obrad o ubezpieczeniach OC jako elementu etyki i odpowiedzialności inżynierów budownictwa mówiła Maria Tomaszewska-Pestka z Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady PIIB, który zaproponował, aby spojrzeć na etykę z dwóch punktów widzenia: jakiej etyki oczekuje od inżynierów budownictwa społeczeństwo, a jakiej oczekują sami inżynierowie budownictwa.

Społeczeństwo wymaga zachowań przyzwoitych, uczciwości i kultury osobistej – cech ukształtowanych we wczesnym  wychowaniu. Później dołączają do nich inne, mające wpływ na trudniejsze etyczne wybory. Z całą pewnością społeczeństwo oczekuje od nas profesjonalizmu, a z nim łączy się zobowiązanie do doskonalenia zawodowego. Czego natomiast oczekują inżynierowie budownictwa? Z pewnością nie powinniśmy świadomie wykorzystywać cudzych błędów, zachowywać umiar w krytyce koleżanek oraz kolegów, unikać niezdrowej konkurencji, gdyż to wszystko nie służy środowisku i opiniom na jego temat. Należy także ustalić granice spolegliwości przy różnych naciskach.

 

altTematyka konferencji  z pewnością zasługuje  na kontynuację zarówno na szczeblu  okręgowych izb inżynierów budownictwa, jak i na szczeblu krajowym, z myślą o podniesieniu etycznego wykonywania zawodu.

- Im bardziej będą etyczni wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego, tym będzie on prostszy – podsumował  Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa