Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > O prawach nabytych inżynierów budownictwa do projektowania architektonicznego

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
O prawach nabytych inżynierów budownictwa do projektowania architektonicznego PDF Drukuj Email
piątek, 24 maja 2019

Członkowie Zachodniopomorskiej OIIB zgłaszają nieuznawanie przez lokalne organy administracji architektoniczno-budowlanej uprawnień inżynierów budownictwa do projektowania architektonicznego oraz sporządzania planów zagospodarowania działki lub terenu, będące skutkiem stanowiska Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Jest to niezgodne z prawem. PIIB zwróci się w tej sprawie do właściwego ministra sprawującego nadzór nad działalnością samorządów zawodowych.

W związku z niepokojącymi sygnałami napływającymi do PIIB z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i jej członków w sprawie nieuznawania przez lokalne organy administracji architektoniczno-budowlanej uprawnień inżynierów budownictwa do projektowania architektonicznego oraz sporządzania planów zagospodarowania działki lub terenu, będącego skutkiem stanowiska Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów, przypominamy wciąż aktualną informację o zasadach przynależności do izb samorządów zawodowych. Informację taką zamieściliśmy już w roku 2014 (link do informacji), ale jak widać opisany w niej stan prawny nie jest respektowany. Dlatego jeszcze raz tę informację przypominamy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, nadanym przepisami ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, od 10 sierpnia 2014r. zmianie ulegają zasady przynależności do Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zasady powyższe przedstawiają się następująco:

Członkami Izby Architektów RP powinny być osoby:
I. posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej(architekci i inżynierowie budownictwa):
    1)
do projektowania bez ograniczeń
    2)
do projektowania w ograniczonym zakresie
    3)
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
    4)
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
    5)
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
    6)
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
    uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - czyli po 1 stycznia 1995 r.
II. posiadające uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń(architekci) oraz w zakresie odpowiadającym takim uprawnieniom uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - czyli przed 1 stycznia 1995 r.

Członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powinny być osoby:
I. posiadające uprawnienia budowlane we wszystkich zakresach w specjalności:
    1)
konstrukcyjno-budowlanej
    2)
inżynieryjnej:
        a) mostowej,

        b) drogowej,
        c) kolejowej,
        d) hydrotechnicznej,
        e) wyburzeniowej;
    3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
        a) telekomunikacyjnych,
        b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
        c) elektrycznych i elektroenergetycznych

    uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - czyli po 1 stycznia 1995 r.
II.
posiadające uprawnienia budowlane odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa w pkt I uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - czyli przed 1 stycznia 1995 r.
III.
posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej(architekci i inżynierowie budownictwa) odpowiadające uprawnieniom:
    1)
do projektowania w ograniczonym zakresie
    2)
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
    3)
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
    uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - czyli przed 1 stycznia 1995 r.

Powyższe rozwiązanie w zakresie podziału przynależności jest tożsame z zakresem nadawania uprawnień budowlanych i odpowiada zakresowi nadzoru poszczególnych izb nad należytym wykonywaniem zawodu przez ich członków. Oznacza to, iż od dnia wejścia w życie przedmiotowego projektu ustawy:

Izba Architektów RP będzie nadawała uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:
    - do projektowania bez ograniczeń

    - do projektowania w ograniczonym zakresie
    - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
    - do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
    - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
    - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa będzie nadawała uprawnienia budowlane w pozostałych specjalnościach tj. specjalności:
    1)
konstrukcyjno-budowlanej
    2)
inżynieryjnej:
        a) mostowej,
        b) drogowej,
        c) kolejowej,
        d) hydrotechnicznej,

        e) wyburzeniowej;
    3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
        a) telekomunikacyjnych,
        b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
        c) elektrycznych i elektroenergetycznych

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż zmiana w stosunku do dotychczasowej regulacji będzie polegała na tym, iż wyłącznie grupa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej uzyskane po 1 stycznia 1995 r. będzie zobowiązana do przynależności do izby architektów, w przypadku gdy osoby te będą chciały wykonywać uprawnienia w tym zakresie. Pozostałe zasady członkostwa pozostaną bez zmian.

W tej sprawie Polska Izba Inżynierów Budownictwa zwróci się do właściwego ministra sprawującego nadzór nad działalnością samorządów zawodowych z prośbą o zapewnienie respektowania obowiązujących przepisów.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa