Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 października 2018

W dniach 13–15 września br. odbyło się w Łodzi spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Podczas szkolenia omawiano m.in. podstawowe zasady nadawania uprawnień budowlanych oraz  problemy praktyczne związane z postępowaniem kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym. Przedstawiono także projekt nowego systemu informatycznego organizacji sesji egzaminacyjnych.

Krajowa i Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne przywiązują dużą wagę do jednolitego postępowania na wszystkich etapach nadawania uprawnień budowlanych. Służą temu coroczne spotkania informacyjno-szkoleniowe organizowane  we wrześniu przez KKK dla członków Krajowej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych oraz pracowników zatrudnionych w biurach KKK i OKK.

Spotkanie zaczęło się w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po uroczystym powitaniu uczestników przez Barbarę Malec, przewodniczącą Rady ŁOIIB, w obecności Zygmunta Rawickiego, wiceprezesa PIIB odbyła się specjalistyczna prezentacja historii miasta Łodzi, a następnie wyjazd techniczny i  zwiedzanie miasta (m.in. Manufaktura, Fabryka Scheiblera, zabudowa Księży Młyn). Następne dni, !4 i 15 września, wypełnione zostały szkoleniem, prowadzonym w formie wykładu i dyskusji.

Program szkolenia ujęty został w czterech sesjach tematycznych:

Sesja I

Podstawowe zasady nadawania uprawnień budowlanych - wykład,  dr hab. Joanna Smarż

  1. Problemy praktyczne związane z postępowaniem kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym w zakresie nadawania uprawnień budowlanych  – wykład,  mec. Tomasz Dobrowolski

Sesja II (mec. Tomasz Dobrowolski )

  1. Postępowanie kwalifikacyjne w świetle odwołań od decyzji OKK.
  2. Postępowanie egzaminacyjne w świetle odwołań od decyzji OKK.
  3. Zagadnienia zgłoszone przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne .

Sesja III

Prezentacja projektu nowego systemu informatycznego organizacji sesji egzaminacyjnych –  Stanisław Żurawski

Sesja IV

Zmiany w przepisach dotyczących  budownictwa w  2017  i  2018 roku  –  Andrzej Gałkiewicz

 

Wykłady i dyskusję podczas sesji I i II przeprowadzili dr hab. Joanna Smarż oraz mec. Tomasz Dobrowolski. Wszystkie treści wykładów podbudowane zostały przykładami  z konkretnych przypadków odwołań od postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w 2016, 2017 i 2018 r. Sesje egzaminacyjne – począwszy  od jesiennej w 2014 r., odbywają się zgodnie z regulacjami prawnymi określonymi w Ustawie o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dnia 9 maja 2014 roku (tzw.  ustawie deregulacyjnej) oraz Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 roku.

Najogólniej mówiąc, w następstwie zmian przepisów prawa zliberalizowane zostały warunki uzyskiwania uprawnień budowlanych zarówno w zakresie wykształcenia, jak i czasokresu wymaganej do uprawnień praktyki zawodowej oraz sposobu jej potwierdzania. To właśnie kwalifikacja wykształcenia i wymaganej praktyki zawodowej stwarza najczęściej wątpliwości w postępowaniu kwalifikacyjnym na szczeblu okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Interpretacja wykładowców przepisów prawa i szeroka dyskusja uczestników  podczas wykładów, wyjaśniły istniejące wątpliwości i stworzyły możliwość uzgodnienia  jednolitego postępowania w zakresie kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych we wszystkich okręgowych komisjach kwalifikacyjnych.

Kolejne zagadnienia stanowiące przedmiot wykładu i dyskusji związane są z  postępowaniem egzaminacyjnym, zakresem egzaminu i jego formą.  Egzamin testowy weryfikuje znajomość procesu budowlanego (przepisy prawa, bhp i kpa), zaś egzamin ustny weryfikuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w rozwiązywaniu zagadnień związanych z projektowaniem i realizacją robót budowlanych - jest więc obiektywną formą walidacji efektów kształcenia uzyskiwanych przez absolwentów studiów technicznych,  związanych z poszczególnymi specjalnościami uprawnień budowlanych.

Podczas wszystkich sesji pojawiały się w dyskusji kwestie związane z przygotowaniem do zawodu, zarówno w zakresie wykształcenia, odbycia praktyki zawodowej  i rzetelności  jej potwierdzania. Podnoszono w dyskusji, że są to  sprawy, które wymagają uregulowania nie tylko w przepisach prawa, ale także wewnątrz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Przecież to inżynierowie, członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa - zawodu zaufania publicznego -  potwierdzają odbycie praktyki zawodowej!

Wzorem poprzednich lat, w końcowej części szkolenia kol. Andrzej Gałkiewicz, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej OIIB, przedstawił  zmiany i nowe regulacje prawne w przepisach związanych z działalnością zawodową inżynierów budownictwa. W dużej mierze dotyczą one również wymagań na egzaminie na uprawnienia budowlane. Zespół KKK systematycznie śledzi te zmiany i uwzględnia w wykazie przepisów przed każdą sesją egzaminacyjną.

Podstawowym celem szkolenia było wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości w praktycznym stosowaniu prawa przy nadawaniu uprawnień budowlanych, ujednolicenie zasad postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego oraz utrzymanie takich samych wysokich standardów  we wszystkich szesnastu okręgowych komisjach kwalifikacyjnych. Niewątpliwie pomocnym będzie nowy system informatyczny wspomagający  realizację  postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego we wszystkich okręgowych komisjach kwalifikacyjnych.  W szkoleniu uczestniczyło 127 osób.

 

 

Opracowali : Marian Płachecki, Krzysztof Latoszek

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa