Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Obwodowe zebrania wyborcze w toku!

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obwodowe zebrania wyborcze w toku! PDF Drukuj Email
piątek, 17 listopada 2017

W okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce trwają obwodowe zebrania wyborcze. Wybrani delegaci podczas okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych dokonają wyboru władz na kadencję przypadającą na lata 2018-2022 oraz delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB.

Na obwodowe zebrania wyborcze zostali zaproszeni wszyscy czynni członkowie samorządu zawodowego zgodnie ze stanem liczebnym  na dzień 31 sierpnia 2017 r. Zawiadomienia o miejscu i terminie zebrania wyborczego były dołączone do 10 numeru miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. Do udziału w zebraniu może być dopuszczony niezaproszony członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, pod warunkiem uzyskania  bądź odzyskania członkostwa w okręgowej izbie inżynierów budownictwa po dniu 31 sierpnia 2017 r.

Pierwsze obwodowe zebrania wyborcze w naszym samorządzie  miały miejsce w październiku i  odbyły się w: Dolnośląskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej, Świętokrzyskiej i Zachodniopomorskiej OIIB.

W Dolnośląskiej OIIB zostanie wybranych 152 delegatów i wybory odbywają się w 34 okręgach wyborczych. Okręgi wyborcze są w 27 powiatach, 2 powiatach grodzkich i w pięciu dzielnicach Wrocławia. Pierwsze zebranie wyborcze odbyło się 12 października br. w Jeleniej Górze (powiat grodzki), ostatnie zebranie planowane jest 15 stycznia 2018 r. w powiecie górowskim. Do tej pory (13.11.2017 r.) odbyło się 12 zebrań wyborczych, na których wybrano 82 delegatów.

Na pierwszym obwodowym zebraniu wyborczym w Świętokrzyskiej OIIB, które miało miejsce w Kielcach (14.10.2017 r.) wybrano 10 delegatów na okręgowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy. W czasie dyskusji, które odbywały się podczas zebrań obwodowych w Świętokrzyskiej OIIB często podejmowano temat szkoleń i odpowiedzialności zawodowej  przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W czasie pierwszego zebrania w Kielcach sugerowano m.in.  dostosowanie szkoleń i ich form do potrzeb  oraz możliwości czasowych budowlanych Przypomniano także  doświadczonym inżynierom, by aktywniej opiekowali się młodymi praktykantami i zapewniali im zdobycie fachowej wiedzy.

Lubuska OIIB rozpoczęła zebrania wyborami w okręgu zielonogórskim. Za izbą już głosowanie w 3 z 5 okręgów (16.11.2017 r.). Odbyły się głosowania w Zielonej Górze, Żarach i Międzyrzeczu. Wybrano już 70 ze 110 ustalonych delegatów. Dotychczas najwyższą frekwencję odnotowano w Żarach, co jest niewątpliwą zasługą Józefa Rybki, który całą swoją energię i czas poświęca na pracę na rzecz izby oraz  aktywizację lokalnych członków. Podkreślić warto również aktywizację kobiet w naszych strukturach, które w okręgu międzyrzeckim uzyskały 50% mandatów.

Województwo łódzkie podzielone jest na 9 obwodów wyborczych, w których wybranych będzie 108 delegatów Łódzkiej OIIB. Do 16.11.2017 Sr. odbyły się już  4 zebrania i wybrano 51 delegatów. Wśród tematów poruszanych podczas zebrań wyborczych znalazły się m.in.: zagadnienia udziału młodych członków w życiu izby i niskiej frekwencji na szkoleniach, utworzenie w Izbie zespołów doradców w zakresie prawnym oraz w zakresie oceny jakości projektów budowlanych, zagadnienia związane z potrzebą ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz udziału łódzkich inżynierów w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych Łodzi.

W Zachodniopomorskiej OIIB zaplanowano 8 okręgów wyborczych, w których zostanie wybranych 113 delegatów. Pierwsze dwa zebrania odbyły się 27.10.2017 r. w Goleniowie i Kołobrzegu. Do 16.11.2017 r.  odbyły się 4 zebrania, na których wybrano 38 delegatów. Każde zebranie rozpoczynało się od przekazania informacji o działalności okręgowej izby oraz funkcjonowaniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W czasie dyskusji podejmowano tematy dotyczące m. in. szkoleń i Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zwracano uwagę na zwiększenie aktywności izby w życiu gospodarczym oraz działań mających na celu polepszenia sytuacji zawodowej projektantów.

W Mazowieckiej OIIB na planowanych 16 zebraniach zostanie wybranych 132 delegatów, którzy będą reprezentować mazowiecką izbę w kadencji 2018-2022. Jak zaznaczano na już zorganizowanych zebraniach gros działań organizowanych przez Izbę w tej kadencji skupiał się głównie na zadaniach statutowych oraz na doskonaleniu zawodowym członków. W wypowiedziach podkreślano ważną rolę działalności społecznej, sportowej i rekreacyjno-integracyjnej oraz wycieczek technicznych. Co do przyszłości, to członkowie proponowali położenie jeszcze większego nacisku na działalność szkoleniową oraz na kształcenie młodych kadr na uczelniach.

Cykl obwodowych zebrań  wyborczych  w PIIB zamknie planowane na 29 stycznia 2018 r. zebranie w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Do zakończenia zebrań wyborczych pozostało jeszcze trochę czasu. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

Życzymy owocnych i konstruktywnych obrad oraz przemyślanych wyborów!

Opr. Urszula Kieller-Zawisza na podst. materiałów Jana Bobkiewicza, Moniki Grabarczyk, Małgorzaty Nadziejko, Agnieszki Środek i Mieczysława Wodzickiego

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa