Prezes PIIB interweniuje u Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego! Drukuj
wtorek, 27 czerwca 2017

W nawiązaniu do wyroku NSA z dnia 8 lutego 2017 r., znak: II OSK 1324/15 Prezes Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki, zwracając uwagę na fakt odmiennej interpretacji uprawnień budowlanych dokonywanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, skierował pismo do J. Szera. Zaistniała sytuacja powoduje negatywne konsekwencje dla członków Izby oraz odbiorców ich usług.

Pismo Andrzeja R. Dobruckiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do Jacka Szera, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego