Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Przed XVI Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Przed XVI Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 maja 2017

24 maja br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Warszawie. Podczas obrad dyskutowano o przygotowaniach do XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Na początku obrad Zbigniew Kledyński, wiceprezes Krajowej Rady i przewodniczący Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej powiedział, że na posiedzeniu 17 maja br. komisja, zdecydowała o rekomendacji Krajowej Radzie, 2 wniosków dotyczących zmian w statucie PIIB. Jeden dotyczy pełnienia jednocześnie funkcji tego samego rodzaju w okręgowej izbie i krajowej izbie. Drugi natomiast mówił o kadencyjności w pełnieniu wybranych funkcji w samorządzie. Po dyskusji członkowie Krajowej Rady zdecydowali  rekomendować na Krajowy Zjazd wniosek dotyczący łączenia funkcji na szczeblu okręgowym i krajowym.

W dalszej części obrad Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB omówiła projekt porządku obrad XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego oraz projekt jego regulaminu. Obydwie uchwały  zostały przyjęte. Członkowie Krajowej Rady zaakceptowali także projekt budżetu izby na przyszły rok, który przedstawił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB.

Następnie D. Gawęcka zreferowała zasady organizacji zebrań w obwodach wyborczych oraz ramowych ich regulaminów. W związku z czekającymi nas w 2018 r. wyborami w naszym samorządzie, już w tym roku będą odbywały się obwodowe zebrania wyborcze i należy zadbać o ich właściwym przebieg. Członkowie KR PIIB przyjęli obydwie uchwały dotyczące zebrań. Zgodnie z nimi zebrania w obwodach wyborczych będą odbywały się w IV kwartale 2017 r. i w styczniu 2018 r. Zostaną na nie zaproszeni wszyscy niezawieszeni członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wg stanu na dzień 30.09. 2017 r. Zawiadomienia o obwodowym zebraniu będą dołączone do 10-tego numeru czasopisma „Inżynier Budownictwa”.

Następnie, Danuta Gawęcka omówiła zalecenia i wnioski wynikające z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną, a zebrani przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Krystynę Korniak-Figę, przewodniczącą Komisji Wnioskowej, wniosków z okręgowych zjazdów skierowanych do XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego  PIIB  i Krajowej Rady. Przewodnicząca stwierdziła, że wpłynęło 26 wniosków z 10 okręgowych izb. Nie wysłano wniosków z: Lubuskiej, Mazowieckiej, Pomorskiej, Podkarpackiej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej OIIB. Wśród nadesłanych wniosków 19 było skierowanych do Krajowej Rady PIIB i 7 do XVI Krajowego Zjazdu PIIB. Wnioski dotyczyły m.in. nadawania uprawnień  budowlanych, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji przez członków PIIB, świadczeń transgranicznych oraz projektu wykonawczego.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z prezentacją i informacją o pracach na terenie nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, gdzie po przeprowadzonej przebudowie i modernizacji będzie się mieścić siedziba PIIB.

Krajowa Rada przyjęła także uchwałę w sprawie zmian w składzie Komisji Prawno- Regulaminowej PIIB i w miejsce Małgorzaty Boryczko z Małopolskiej OIIB, powołała Kazimierza Podkówkę z MOIIB.

W końcowej części obrad KR PIIB dyskutowano  o sytuacji prawnej w Podkarpackiej OIIB.  Uczestnicy posiedzenia większością głosów podjęli uchwałę wzywającą Okręgowa Radę Podkarpackiej OIIB do usunięcia wad prawnych związanych ze zwołaniem okręgowego zjazdu w tej izbie.

KR PIIB podjęła także uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom: Dolnośląskiej,  Lubelskiej, Lubuskiej, Warmińsko-Mazurskiej i Wielkopolskiej OIIB.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa