Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Obradowała Krajowa Rada PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowała Krajowa Rada PIIB PDF Drukuj Email
piątek, 05 maja 2017


26 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności w roku 2016 Krajowej Rady PIIB oraz zapoznano się ze sprawozdaniami: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przyznano cztery Medale Honorowe PIIB.

Uczestnicy obrad na początku przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia KR PIIB, a następnie przewodniczący okręgowych izb inżynierów budownictwa omówili przebieg okręgowych zjazdów sprawozdawczych. W 15 okręgach delegaci zaakceptowali sprawozdania okręgowych organów statutowych, a rady uzyskały absolutoriom. W Podkarpackiej OIIB z przyczyn proceduralnych zjazd nie odbył się w przewidywanym terminie.

W dalszej części posiedzenia Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB w skrócie przedstawiła sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2016, natomiast jego część finansową omówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Zostało ono przyjęte przez uczestników posiedzenia i zaakceptowane do zaprezentowania na XVI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB. Zapoznano się także ze sprawozdaniami organów statutowych szczebla krajowego z działalności w ubiegłym  roku. Funkcjonowanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2016 r. zreferował jej przewodniczący Marian Płachecki.

 

Pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego omówił Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący KSD PIIB, natomiast o działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówił Ryszard Rak, KROZ. Wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane i  zatwierdzone do przedstawienia na XVI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB. Następnie Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówił pracę tej komisji oraz stwierdził, że na podstawie ustaleń z przeprowadzonych kontroli, KKR PIIB będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie podczas XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Zygmunt Meyer mówił o podjętych przez PIIB  działaniach po konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”. Przewodniczący konferencyjnej Komisji Wnioskowej zauważył, że opracowano ostateczną wersję wniosków oraz że komisja przekształciła się w Zespół Redakcyjny, który opracowuje obecnie wydawnictwo pokonferencyjne. Zawarte w nim będą m.in. wystąpienia moderatorów oraz panelistów, gości konferencji oraz listy gratulacyjne.

Zbigniew Mitura, przewodniczący Komisji Medalu Honorowego PIIB przedstawił sylwetki czterech osób, które w tym roku, zdaniem komisji powinny otrzymać Medal Honorowy PIIB. Są to – Roman Nowicki, Zygmunt Rawicki, Jerzy Stroński i Ryszard Trykosko. Swoją działalnością zawodową i społeczną przyczynili się oni do rozwoju budownictwa i samorządności w kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Przewodniczący Komisji Medalu Honorowego PIIB, zwrócił się do Krajowej Rady PIIB o przyznanie wybranym  osobom medalu. Propozycja ta została jednogłośnie przyjęta przez uczestników obrad. Uroczyste wręczenie medali przewidywane jest podczas XVI Krajowego Zjazdu PIIB.

Informację o pracach zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie przekazała Danuta Gawęcka. Sekretarz KR PIIB poinformowała, że dokonano wyłonienia firmy, która będzie   wykonawcą robót budowlano-montażowych związanych z przebudową zakupionego budynku. Firmą tą jest DEKPOL S.A. z siedzibą w Pinczynie. 11 kwietnia 2017 r. podpisano w Warszawie stosowną umowę z przedstawicielami firmy DEKPOL S.A.

Uczestnicy posiedzenia zatwierdzili także uchwałę nr 2/P/17 Prezydium KR z 5 kwietnia 2017 r. oraz zapoznali się z realizacją budżetu za I kwartał 2017 r., który omówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB.
Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom: Dolnośląskiej, Lubuskiej, Lubelskiej, Wielkopolskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB. W obradach KR PIIB  uczestniczyła także Zuzanna Lulińska z departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa