Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > O doskonaleniu zawodowym członków PIIB oraz wynikach egzaminów na uprawnienia budowlane na Krajowej Radzie

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
O doskonaleniu zawodowym członków PIIB oraz wynikach egzaminów na uprawnienia budowlane na Krajowej Radzie PDF Drukuj Email
wtorek, 07 marca 2017

1 marca br. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas obrad omawiano m.in. wyniki XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane oraz  zagadnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez inżynierów  budownictwa.

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej omówił wyniki XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. W rezultacie jej przeprowadzenia 2694 osoby uzyskały uprawnienia budowlane. Do ustnej części egzaminu przystąpiło 3 547 osób, w tym 758 w trybie poprawkowym. Średnia zdawalność egzaminu piśmiennego wyniosła 86,5%,  a ustnego – 75,9%. Najwięcej decyzji nadających uprawnienia budowlane  przyznano w Mazowieckiej OIIB (423), Śląskiej OIIB (294) i  w Małopolskiej  OIIB (278). Należy zauważyć, że od pewnego czasu tendencje dotyczące zdawalności egzaminów utrzymują się na podobnym poziomie oraz wskazują, że zdawalność egzaminu ustnego jest niższa od pisemnego, co może być wynikiem skrócenia okresu praktyki zawodowej wraz z tzw. ustawą deregulacyjną. Trzeba podkreślić, że jesteśmy otwartym  samorządem zawodowym i w latach 2003-2016 nadaliśmy   58 289  uprawnień budowlanych osobom, które mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Podczas obrad uczestnicy posiedzenia dyskutowali o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez inżynierów budownictwa. Przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Adam Podhorecki stwierdził, że stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków naszego samorządu zawodowego jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnych funkcji technicznych. Sprzyja to wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

W czasie dyskusji uczestnicy posiedzenia wymienili się swoimi uwagami i  spostrzeżeniami oraz przyjęli uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.  Zgodnie z nią za formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego uznaje się m.in. systematyczne sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uczestnictwo w zorganizowanych grupowych, jak i indywidualnych formach edukacji zawodowej. Zgodnie z przyjętą uchwałą Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego ma opracować szczegółowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

O spotkaniu przedstawicieli izb i organizacji budowlanych Grupy Wyszehradzkiej V4, które miało miejsce  16 grudnia ubiegłego roku w Pradze, mówił Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB.  Spotkanie było poświęcone omówieniu stanu zaawansowania technologii BIM w tych krajach. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Stefan Czarniecki i Łukasz Gorgolewski, członek KR PIIB. W swoim wystąpieniu w Pradze S. Czarniecki podkreślił, że  na XV Krajowym Zjeździe PIIB przyjęto stanowisko, w którym zapisano m.in. „podjęcie działań, w tym szkoleń i wystąpień do organów władzy państwowej, wspierających stopniowe wdrażanie BIM, uwzględniających interesy małych i średnich przedsiębiorstw”.

Zastosowanie tej technologii daje możliwość skoordynowania prac uczestników procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach, co przekłada się na realne korzyści takie, jak m.in. lepsze prace projektantów, efektywniejsze wykorzystanie materiałów budowlanych, sprawniejsze zarządzanie realizacją inwestycji, a potem jej eksploatacją. Jednak budzi ona także pewne zastrzeżenia związane z jej wdrożeniem i dlatego wprowadzenie technologii BIM w zamówieniach publicznych, jak podkreślił S. Czarniecki, nie powinno być obligatoryjne. Wiceprezes PIIB zauważył, że firmy projektowe balansujące na granicy rentowności mają ograniczone możliwości inwestowania w nową technologię. O ile, duże biura projektowe mogą sobie poradzić, to dla małych firm mogą to być wydatki nie do udźwignięcia. Sytuacja ta wzbudza obawy wśród  członków PIIB. Wiceprezes PIIB stwierdził, że wymagania przetargowe nie mogą być dyskryminujące oraz nie mogą ograniczać dostępu dla wykonawców.

O tym, jak prezentował się nasz samorząd zawodowy na koniec 2016 r. w statystyce mówił Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB.

– Skupialiśmy w naszych szeregach 115 581 osób. Mężczyźni stanowili 88%, natomiast kobiety 12% – zauważył A. Kuśmierczyk.

Najliczniejsza była Mazowiecka OIIB z 17 153 członkami, drugie miejsce zajmowała Śląska OIIB (12 689) oraz trzecie miejsce przypadło Małopolskiej OIIB (11 216). Najmniej zrzeszała Opolska OIIB (2620 osób) oraz Lubuska OIIB (2706 osób).

Wśród członków PIIB największą grupę stanowiły osoby reprezentujące budownictwo ogólne (53,02%), następnie instalacje sanitarne – 19%; instalacje elektryczne – 14,72%; budownictwo drogowe – 7,44%; budownictwo mostowe – 1,91%; budownictwo kolejowe – 1,51%; budownictwo wodno-melioracyjne – 1,49%; budownictwo telekomunikacyjne – 0,84%; budownictwo hydrotechniczne – 0,06% i budownictwo wyburzeniowe – 0,02%.

Zastępca sekretarza Krajowej Rady PIIB  Piotr Filipowicz  zapoznał zebranych z  pracami  zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Uczestnicy posiedzenia zatwierdzili także uchwałę Prezydium KR PIIB  w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierów – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE). Przyjęto terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 2017 r. Nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom: Podlaskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Śląskiej , Opolskiej i Dolnośląskiej OIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa