Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Obradowała Krajowa Rada PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowała Krajowa Rada PIIB PDF Drukuj Email
środa, 04 maja 2016

27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad przyjęto sprawozdanie z działalności w roku 2015 Krajowej Rady PIIB oraz zapoznano się ze sprawozdaniami: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy obrad na początku przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia KR PIIB, a następnie przewodniczący okręgowych izb inżynierów budownictwa omówili przebieg okręgowych zjazdów sprawozdawczych. We wszystkich 16 okręgach delegaci zaakceptowali sprawozdania okręgowych organów statutowych, a rady uzyskały absolutoriom.

W dalszej części posiedzenia Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB przedstawił pracę Komitetu Programowego powołanego do przygotowania części merytorycznej XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Wiceprezes KR PIIB zauważył, że w tym roku podczas Krajowego Zjazdu PIIB odbędzie się debata pod hasłem: Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?. Do komitetu napływają już postulaty i uwagi. Zgłoszone także podczas okręgowych zjazdów wnioski będą rozpatrywane w czasie krajowego zjazdu. Komitet Programowy dokonał już podziału zebranych zagadnień na 4 grupy. Pierwsza dotyczy uwarunkowań prawnych związanych z funkcjonowaniem inżyniera budownictwa, druga to – samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, trzecia – dopuszczanie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czwarta – uwarunkowania ekonomiczne związane z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Tym czterem grupom przypisano osoby odpowiedzialne za przygotowanie odpowiednich bloków spraw na obrady zjazdowe. Na czele pierwszej grupy stanęła Ewa Dworska, pracami drugiej kierują Danuta Paginowska i Eugeniusz Hotała, trzeciej – Adam Podhorecki, a czwartej – Mieczysław Grodzki. Wiceprezes zapowiedział kolejne spotkanie komitetu 6 maja br., podczas którego zostaną omówione i podzielone na konkretne grupy kolejne wnioski, które napłynęły do Komitetu Programowego.

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB omówiła sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2015, natomiast jego część finansową przedstawił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Zostało ono przyjęte przez uczestników posiedzenia i zaakceptowane do zaprezentowania na XV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.

W czasie obrad Krajowej Rady zapoznano się również ze sprawozdaniami organów statutowych szczebla krajowego dotyczącymi działalności w minionym roku. Funkcjonowanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2015 r. zreferował jej przewodniczący Marian Płachecki. Pracę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zaprezentował Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący KSD PIIB, natomiast o działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówił Waldemar Szleper, KROZ Koordynator. Wszystkie te sprawozdania spotkały się z uznaniem uczestników posiedzenia KR PIIB i zostały rekomendowane do przedstawienia na XV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.

Następnie Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówił pracę tej komisji oraz stwierdził, że na podstawie przeprowadzonej kontroli, KKR PIIB będzie wnioskowała o udzielnie absolutorium Krajowej Radzie PIIB podczas XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

W dalszej części obrad Zbigniew Mitura, przewodniczący Komisji Medalu Honorowego PIIB przedstawił sylwetki dwóch osób, które w tym roku, zdaniem komisji powinny otrzymać Medal Honorowy PIIB. Są to – Ksawery Krassowski z Łódzkiej OIIB i Tadeusz Tarczyński z Opolskiej OIIB. Komisja doceniając wkład pracy oraz zaangażowanie w działalność naszego samorządu zawodowego, zwróciła się do Krajowej Rady PIIB o przyznanie im Medalu Honorowego PIIB. Propozycja ta została jednogłośnie przyjęta przez uczestników obrad. Uroczyste wręczenie medali odbędzie się podczas najbliższego Krajowego Zjazdu PIIB.

Uczestnicy posiedzenia przyjęli także uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. ubezpieczeń. Na jego czele stanął Andrzej Jaworski. Celem zespołu jest ocena szkodowości i przedstawienie rekomendacji Krajowej Radzie PIIB ubezpieczyciela dla grupowego ubezpieczenia OC członków PIIB w III i IV roku trwania umowy generalnej. W czasie obrad zapoznano się także ze stanem realizacji budżetu za I kwartał 2016 r. oraz z pracami zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członków izb: Dolnośląskiej, Lubuskiej, Lubelskiej, Małopolskiej. Łódzkiej, Kujawsko-Pomorskiej, Pomorskiej i Świętokrzyskiej OIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa