Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Obradowała Krajowa Rada PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowała Krajowa Rada PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 marca 2016

2 marca br. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas obrad omawiano m.in. XXVI sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane, założenia doskonalenia zawodowego członków PIIB oraz prace zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie.

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W obradach wziął udział Jacek Szer p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na początku swojego wystąpienia J. Szer zadeklarował chęć uczestnictwa w posiedzenia Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB. Następnie, kontynuując swoją wypowiedź zasygnalizował problem, że docierają do niego sygnały, iż pracownicy administracji państwowej, w tym administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pełnią funkcje, sprzeczne z wykonywaną przez nich pracą. Dlatego też zapowiedział zwrócenie się z tą sprawą do wojewodów oraz organów nadzoru budowlanego.

W dalszej części posiedzenia Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej omówił wyniki XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. W związku z wejściem w życie w 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporządzenia w sprawie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokonano zmian w centralnej bazie pytań, uwzględniając wytyczne tych aktów prawnych, np. możliwość uzyskiwania uprawnień budowlanych przez techników i majstrów.

W jesiennej sesji egzaminacyjnej 2015 r. do egzaminu pisemnego przystąpiło 3231 kandydatów oraz dodatkowo 514 osób zdawało poprawkowy egzamin ustny. W wyniku przeprowadzonych egzaminów – pisemnego i ustnego – 2663 uzyskało uprawnienia budowlane. Średnia zdawalność testu wynosiła 88,4%, natomiast egzaminu ustnego – 79%.

Najwięcej uprawnień budowlanych uzyskali w XXVI sesji egzaminacyjnej inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – ok. 45%, w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 19,5%, potem w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 15,1% oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej – 9,3%. Pozostałe specjalności reprezentowały się następująco: specjalność inżynieryjno mostowa – 3,9%; specjalność inżynieryjna kolejowa obiekty – 3,2%; specjalność inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 0,9%; specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 1,5%; specjalność inżynieryjna wyburzeniowa – 1 osoba i specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – 1,6%. Należy zauważyć, że od pewnego czasu tendencje dotyczące zdawalności egzaminów utrzymują się na podobnym poziomie oraz wskazują, że zdawalność egzaminu ustnego jest niższa od pisemnego, co może być wynikiem skrócenia okresu praktyki zawodowej wraz z tzw. ustawą deregulacyjną.

Następnie uczestnicy posiedzenia zapoznali się z założeniami doskonalenia zawodowego członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, które omówił Zbigniew Dzierżewicz. Zwrócił uwagę, że członkowie PIIB powinni podnosić kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnych formach szkolenia, aby wykonywać swą pracę z należytą starannością, jej właściwą organizacją, bezpieczeństwem i jakością w zakresie odpowiedzialności cywilnej, dyscyplinarnej, zawodowej i karnej. Z. Dzierżewicz przedstawił propozycję ustawicznego doskonalenia zawodowego, które powinno być prowadzone w formie wykładów, seminariów i szkoleń. Natomiast dokształcanie zawodowe powinno mieć charakter szkoleń i kursów specjalistycznych. Uczestnicy posiedzenia z uwagą wysłuchali opracowaną propozycję oraz podzielili się uwagami na ten temat. Podkreślali bardzo duże znaczenie szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji przez inżynierów.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka omówiła pracę zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Powiadomiła, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wyłoniona została firma FS&P Arcus Sp. z o.o. z Warszawy. Zdaniem członków zespołu propozycja FS&P Arcus Sp. z o.o. była najlepsza spośród innych zaoferowanych. Członkowie Krajowej Rady zapoznali się także z prezentacją zwycięskiego projektu przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Kujawskiej w Warszawie.

O tym, jak prezentował się nasz samorząd na koniec 2015 r. w statystyce mówił Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB. – Skupialiśmy w naszych szeregach 115 316 osób. Mężczyźni stanowili 88%, natomiast kobiety 12% - zauważył A. Kuśmierczyk.

Najliczniejsza była Mazowiecka OIIB z 17 128 członkami, drugie miejsce zajmowała Śląska OIIB (12 704) oraz trzecie miejsce zajmowała Małopolska OIIB (11 067). Najmniej zrzeszała Opolska OIIB – 2627 osób oraz Lubuska OIIB (2731).

Wśród członków PIIB największą grupę stanowiły osoby reprezentujące budownictwo ogólne (53,13%), następnie instalacje sanitarne – 19%; instalacje elektryczne – 14,76%; budownictwo drogowe – 7,38%; budownictwo mostowe – 1,8%; budownictwo wodno-melioracyjne – 1,61%; budownictwo kolejowe – 1,46%; budownictwo telekomunikacyjne – 0,82%; budownictwo hydrotechniczne – 0,03% i budownictwo wyburzeniowe – 0,02%.

W czasie obrad przyjęto także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek za rok 2016 i dotyczących przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE) oraz na działalność Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa. Przyjęto terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 2016 r. i omówiono stan przygotowań do XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom: Dolnośląskiej, Mazowieckiej, Kujawsko-Pomorskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Śląskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa