Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Narada rzeczników i sędziów z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Narada rzeczników i sędziów z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 grudnia 2015

27 listopada br. odbyła się wspólna narada szkoleniowa Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wraz z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej i członkami okręgowych sądów dyscyplinarnych.

W obradach uczestniczył Andrzej R. Dobrucki prezes KR PIIB, Paweł Ziemski i Jacek Szer, zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na wspólną naradę przybyli także Jacek Kozłowski z Departamentu Prawno - Organizacyjnego, Tomasz Osiecki i  Aleksandra Marchlewska z Departamentu Skarg i Wniosków GUNB. W posiedzeniu udział wziął Gilbert Okulicz-Kozaryn przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Na początku posiedzenia jego uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem i pracą  Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Przewodniczący KSD PIIB Gilbert Okulicz-Kozaryn w swoim wystąpieniu stwierdził, że liczba spraw wpływających do rzeczników odpowiedzialności zawodowej sukcesywnie wzrasta. W roku 2012 było ich 520, w roku 2013 już 584 spraw, natomiast w roku 2014 – 643. Dotyczą one odpowiedzialności z tytułu zawodowej i dyscyplinarnej, a także są wśród nich skargi. Z wniosku PINB do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęło w 2013 roku – 211 spraw (42%), natomiast w 2014 r.  było ich 298 (51%).

Jak zauważył G. Okulicz-Kozaryn do okręgowych sądów dyscyplinarnych z tytułu odpowiedzialności zawodowej wpłynęło w 2014 r. – 199 spraw i było to o 59 więcej niż w 2013 r. Natomiast z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej do OSD trafiło 9 spraw w 2013 r. i 18 – w 2014 r. W wyniku prowadzonego postępowania okręgowe sądy w 2014 r. rozstrzygnęły następująco: w 115 sprawach – ukarano, w 8 sprawach – uniewinniono, 71 spraw – umorzono, w 35 sprawach nastąpiło zatarcie kary, 101 spraw – pozostaje w toku.

Uczestniczący w naradzie Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB zwrócił uwagę, że jednym z podstawowych zadań stojących przed Polską Izbą Inżynierów Budownictwa jest sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

– Będziemy dążyć do tego, aby nasi członkowie dokładali wszelkiej staranności do wykonywania swojego zawodu i dbałości o to, co jest dziełem pracy inżyniera budownictwa. Chciałbym, abyśmy się wspólnie zastanowili, co zrobić aby usprawnić proces inwestycyjno-budowlany oraz wyeliminować popełniane przez nasze koleżanki i kolegów błędy – stanowczo  podkreślił Andrzej R. Dobrucki.

Paweł Ziemski, zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego poinformował, że nadzór budowlany i organy administracji architektoniczno-budowlanej kontrolują i weryfikują sposób wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

– W czerwcu tego roku. nastąpiła nowelizacja ustawy Prawo budowlane i po tej zmianie, łatwiej jest określić zakres działania w obszarze budownictwa poprzez zmianę decyzji obiektu budowlanego, w której to decyzji pojawił się element zacieśniający obszar naszego działania – zauważył P. Ziemski.

W czasie wspólnej narady jej uczestnicy poruszali ważne i istotne zagadnienia zarówno dla funkcjonowania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, jak i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Podjęto m.in. temat karania kierowników budowy z tytułu odpowiedzialności zawodowej, mówiono o postępowaniu w przypadku zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Podjęto sprawę posiadania uprawnień budowlanych przez autorów projektów instalacji wewnątrz budynku, zawartych w ramach projektu budowlanego obiektu. Zadawano pytania czy osoby takie są uczestnikami procesu budowlanego i mają prawa i obowiązki takie, jak projektanci? Czy podlegają odpowiedzialności zawodowej wynikającej z ustawy Prawo budowlane?

Poruszano problem egzekwowania odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej oraz współpracy w tym temacie, pomiędzy nadzorem budowlanym i samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. Przedstawiciele zarówno PIIB, jak i GUNB zadeklarowali chęć ściślejszej współpracy oraz dopracowania obowiązujących obecnie zasad współdziałania.

Wskazano na potrzebę wypracowania wzoru pisma zaakceptowanego zarówno przez GUNB, jak i PIIB, które stanowiłoby szablon wniosku o ukaranie i ściśle  uwzględniałoby obowiązujące terminy, aby nie dochodziło do przedawnienia spraw. Zgłoszono chęć  podjęcia wspólnych działań mających na względzie prawidłowe przekazywanie wniosków przez organy nadzoru budowalnego do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, czyli zgodnie z właściwością popełnienia czynu. Zwrócono także uwagę na dołączanie poświadczonej urzędowo dokumentacji przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez PINB i złożonego wraz z wnioskiem o  wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Na koniec obrad stwierdzono, że wskazane jest systematyczne organizowanie cyklicznych spotkań rzeczników odpowiedzialności zawodowej i członków sądów dyscyplinarnych PIIB wraz z wojewódzkimi i powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa