Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > O XV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, statucie i bezpłatnym dostępnie do usług internetowych na obradach Krajowej Rady PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
O XV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, statucie i bezpłatnym dostępnie do usług internetowych na obradach Krajowej Rady PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 29 października 2015

21 października br. obradowała w Warszawie Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. o XV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym, działalności Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., zakupie nowej siedziby PIIB w Warszawie i statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Przyjęto uchwałę umożliwiającą dalszy bezpłatnych dostęp członkom PIIB do usług internetowych, takich jak np. Serwis Budowlany z dostępem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

.

Na początku obrad Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB pogratulował koledze Zygmuntowi Meyerowi wyboru na stanowisko wiceprezydenta Europejskiej Rady Izb Inżynierów (ECEC). Jest to wyróżnienie i uznanie dla dotychczasowych działań zarówno naszego kolegi reprezentującego PIIB, jak i dla naszego samorządu zawodowego.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, prezes PIIB przedstawił propozycję przeznaczenia części przyszłorocznego XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB na obrady problemowe poświęcone tematowi: „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywania zawodu projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru”. Inicjatywa ta spotkała się ze zrozumieniem i aprobatą wśród uczestników obrad.

Następnie Danuta Gawecka, sekretarz KR PIIB omówiła terminarz działań przygotowawczych do XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Zgodnie z nim okręgowe zjazdy sprawozdawcze powinny zakończyć się do 23 kwietnia 2016 r. Sekretarz KR PIIB zreferowała także regulamin funkcjonowania Komisji ds. Wyrobów Budowlanych, która jest organem opiniodawczo-doradczym Krajowej Rady w zakresie szeroko rozumianej problematyki wyrobów budowlanych. Przewodniczy jej Grzegorz Bajorek z Podkarpackiej OIIB. Uczestnicy posiedzenia przyjęli stosowną uchwałę.

W dalszej części posiedzenia D. Gawęcka zaprezentowała projekt uchwały w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających, który został zaakceptowany przez KR PIIB. Działalność wydawnictwa „Inżynier Budownictwa” w pierwszym półroczu 2015 r., przewidywane wyniki na koniec bieżącego roku oraz założenia programowe na 2016 r. przedstawili Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. i Krystyna Wiśniewska, zastępca redaktor naczelnej czasopisma „Inżynier Budownictwa”. Prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. zwrócił uwagę na aktywną działalność wydawnictwa, systematyczne rozszerzanie oferty o publikacje mogące być przydatne w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa, np. „Katalog inżyniera”, czy też „Vademeca”. Z myślą o członkach naszego samorządu i możliwościach korzystania z oferowanych inżynierom wydawnictw, z każdym z tytułów można zapoznać się także dzięki stronom internetowym.

Krystyna Wiśniewska omówiła zawartość merytoryczną czasopisma „Inżynier Budownictwa” wyróżniając działy cieszące się popularnością wśród czytelników, m.in. „Listy od czytelników”, „Moim zdaniem”, czy też dział poświęcony zmianom prawnym. Zauważyła, że w przyszłym roku redakcja planuje rozszerzenie bloków tematycznych poświęconych działalności organów statutowych naszej Izby.

Pozytywnie działalność wydawnictwa i redakcji w tym roku ocenili: Stefan Czarniecki, przewodniczący Rady Programowej czasopisma oraz Zbigniew Grabowski, prezes Rady Nadzorczej. Uczestnicy posiedzenia przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo „Inżynier Budownictwa” w roku 2016. Zgodnie z nią KR PIIB zakupi w przyszłym roku 11 numerów czasopisma w cenie 2 zł plus VAT za jeden egzemplarz, w tym Okręgowe Rady OIIB zapłacą 0,90 zł plus VAT za jeden egzemplarz.

W związku z zakupem nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie przeznaczonej na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołano zespół ds. przebudowy i modernizacji. Nowo zakupiona nieruchomość to wolno stojący budynek użytkowy, wybudowany w latach 1914-1915, o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 498 mkw. Obiekt wymaga przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, i dlatego zdecydowano o powołaniu specjalnego zespołu, który będzie zajmował się tymi sprawami. W skład zespołu weszli: Danuta Gawęcka – przewodnicząca, Piotr Filipowicz – wiceprzewodniczący , Stanisław Karczmarczyk, Piotr Korczak, Adam Kuśmierczyk, Marian Płachecki i Wojciech Płaza.

Ze względu na wejście w życie w 2015 r. nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych zaistniała potrzeba dokonania także zmian w polityce bezpieczeństwa oraz w instrukcji zarządzania systemem informatycznymi. Temat ten przybliżyli: D. Gawęcka i Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB. Po dokładnym omówieniu zmian członkowie KR PIIB przyjęli stosowną uchwałę.

W dalszej części obrad mec. Krzysztof Zając przedstawił informację na temat skargi złożonej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB dotyczące statutu i regulaminów. Zarzuty ministra dotyczą m.in. nazewnictwa, odrębności majątkowej izb okręgowych, czy też możliwości ograniczania czynności przynależnych ministrowi. Mecenas dokładnie wyjaśnił poszczególne zapisy statutu z uwzględnieniem stanowiska ministra. Następnie udzielił zebranym wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

O realizacji budżetu PIIB za 9 miesięcy tego roku mówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, a Adam Kuśmierczyk, zapoznał uczestników posiedzenia ze sprawą zakupu dostępu do internetowych usług świadczonych bezpłatnie dla członków naszego samorządu. W związku z wygaśnięciem terminu ważności poprzedniej umowy zawartej z firmą Wolters Kluwer S.A. należało zakupić dostęp do wybranych usług na następny rok. Członkowie naszego samorządu mają obecnie możliwość korzystania z dostępu do następujących usług: „Serwis Budowlany” w wersji Platinum z dostępem do miejscowych planów zagospodarowania, „Nawigator Procedury Budowlane”, „Serwis BHP” w wersji Silver, „Prawo ochrony środowiska” – wszystkie oferowane przez firmę Wolters Kluwer S.A, a także e- Sekocenbudu wydawnictwa Promocja. W tym roku udostępniona będzie także dodatkowa usługa BISTYP z Wolters Kluwer S.A. umożliwiająca m.in. sporządzanie i weryfikację wszelkiego rodzaju kosztorysów budowlanych, wyliczanie wartości kosztorysowej inwestycji, opracowywanie analiz porównawczych dla różnego rodzaju rozwiązań projektowych oraz obliczanie planowanych kosztów robót budowlanych. Krajowa Rada PIIB z myślą o członkach naszego samorządu i możliwościach podnoszenia przez nich kwalifikacji oraz ułatwieniu wykonywania zawodu, przyjęła stosowną uchwałę.

W czasie obrad nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom: Kujawsko-Pomorskiej, Pomorskiej i Śląskiej OIIB.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa