Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Zmieniony statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przyjęty!

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Zmieniony statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przyjęty! PDF Drukuj Email
piątek, 21 sierpnia 2015

20 sierpnia 2015 r. odbył się w Warszawie II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad delegaci wprowadzili zmiany w statucie PIIB oraz zmiany w regulaminach organów krajowych i okręgowych. 94,4% obecnych delegatów było „za” przyjęciem statutu.

W zjeździe uczestniczyło 167 delegatów, czyli 83,1% uprawnionych. II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB miał szczególne znaczenie ze względu na doniosłość zmian wprowadzanych do podstawowych dokumentów dotyczących funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, czyli do statutu oraz do regulaminów organów krajowych i okręgowych.

– Przyjęte dzisiaj dokumenty powinny służyć zasadniczemu celowi: prawidłowemu, spójnemu funkcjonowaniu naszych struktur samorządowych, a tym samym umacnianiu naszej izby, podnoszeniu prestiżu profesji inżyniera, dbaniu o członków naszego samorządu, budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z naszymi członkami! – podkreślił w swoim wystąpieniu Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB.

Prezes PIIB zwrócił uwagę, że zarówno statut, jak i regulaminy stanowią ważne wewnętrzne dokumenty samorządu inżynierów budownictwa, które mają stymulować racjonalne i efektywne działania organów statutowych w celu odpowiedzialnego i skutecznego realizowania zadań statutowych stojących przed całą PIIB, dla dobra interesu publicznego i w trosce o interes środowiska inżynierów budownictwa.

– To jest podstawowy element istoty istnienia oraz działania naszego samorządu zawodowego – zauważył A. R. Dobrucki.

Projekt nowych zapisów w statucie omówił Zbigniew Kledyński, wiceprezes i przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. Zaznaczył, że na XIV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, podczas którego projekt zmian w statucie PIIB nie został przyjęty przez delegatów, Krajowa Rada powołała Zespół ds. Statutu składający się z przewodniczących okręgowych rad inżynierów budownictwa na czele, którego stanął Mieczysław Grodzki, przewodniczący Mazowieckiej OIIB. Opracowany przez zespół projekt, został przyjęty przez Krajową Radę podczas posiedzenia 5 sierpnia br. i rekomendowany do przedstawienia delegatom.

– Część z zaproponowanych zmian wynika ze zmiany ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ma charakter formalny, inne natomiast zmiany wprowadzono w celu uporządkowania niektórych kwestii, ważnych dla naszego samorządu – zauważył Z. Kledyński.

Wiceprezes PIIB przybliżył wszystkim delegatom treść poszczególnych paragrafów. Zwrócił uwagę na próbę uporządkowania struktury i nazewnictwa organów samorządu zawodowego, zaznaczył nowy zapis dotyczący określenia nazwy, siedzib i obszarów działania okręgowych izb, jak i kompetencje jednostek organizacyjnych samorządu w zakresie reprezentowania członków na terenie województwa, kraju, jak i za granicą.

Zgodnie z nowymi regulacjami nie będzie można łączyć funkcji w organach tego samego szczebla. Nie będzie można pełnić równocześnie funkcji przewodniczącego jednego z organów okręgowej izby lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej koordynującego pracę pozostałych okręgowych rzeczników z funkcją prezesa lub przewodniczącego jednego z organów Krajowej Izby lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, koordynującego pracę pozostałych krajowych rzeczników.

Z. Kledyński omówił nowe zapisy w rozdziale dotyczącym praw i obowiązków członków izby podkreślając, że zmiany dotyczą m.in. uporządkowania kwestii podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szkolenia w zakresie niezbędnym dla należytego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i czynności rzeczoznawcy budowlanego.

W przedstawionym delegatom projekcie statutu określono także majątki Krajowej Izby oraz okręgowych izb, stwierdzając, że stanowią one „w szczególności ich środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome”.

Uczestniczący w II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe delegaci, po wprowadzeniu dodatkowych zmian w czasie obrad, zdecydowali o przyjęciu statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W wyniku głosowania 94,4% delegatów było „za”, 3,7% było przeciwnych i 1,9% wstrzymało się od głosu.

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady omówiła propozycje zmian w regulaminach organów krajowych i okręgowych, które zostały przyjęte przez Nadzwyczajny Zjazd.

Obrady II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu prowadził Wojciech Płaza, przewodniczący Świętokrzyskiej OIIB. W czasie obrad miała miejsce także miła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dwóm delegatom. Na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług dla rozwoju polskiego budownictwa odznaczył Eugeniusza Hotałę – Złotym Krzyżem Zasługi i Adama Raka – Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wręczenia odznaczeń dokonał Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa