Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Sesja egzaminacyjna w toku

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Sesja egzaminacyjna w toku PDF Drukuj Email
wtorek, 25 listopada 2014

We wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w kraju trwa XXIV sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Po teście pisemnym, który odbył się 21 listopada br. rozpoczęły się egzaminy ustne.

Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane ponad 3000 kandydatów w kraju. Najbardziej oblegane izby to: Mazowiecka, Śląska, Pomorska i Małopolska OIIB. Na przykład w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa do egzaminu pisemnego przystąpiło 450 inżynierów, w tym 1/3 zdających stanowili inżynierowie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wyniki pisemnego testu znane były już 21 listopada br. Osoby, które zdały test mogły następnie przystąpić do  ustnej części egzaminu. Egzamin ustny, to 5-10 pytań, a odpowiedzi oceniane są przez członków zespołów egzaminacyjnych w skali 0-5 punktów za każde pytanie. Dla kandydatów ubiegających się na przykład o uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi egzamin ustny zawiera maksymalną liczbę 10 pytań, wymagana liczba punktów to 34 na 50 możliwych. Przy uprawnieniach bez ograniczeń odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi kandydat losuje 8 pytań, wymagane 27 na 40 możliwych punktów. Dla ubiegających się o uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania wyznaczono 8 pytań, pozytywny wynik gwarantuje 27 punktów. Przy uprawnieniach w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania kandydat odpowiada na 6 pytań, wymagana do zaliczenia egzaminu  liczba punktów to 20 na 30 możliwych.

W przypadku ubiegania się o uprawnienia w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane już uprawnienia, zgodnie z zasadą określoną w art. 12 ust.4d ustawy – Prawo budowlane, egzamin jest ograniczony do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane.

Należy dodać, że tegoroczna sesja egzaminacyjna przebiega zgodnie z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, dotyczącymi zdobywania uprawnień budowlanych oraz przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, które wprowadziła ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Osoby, które zdadzą egzamin na uprawnienia budowlane, otrzymają decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych podczas uroczystości połączonej z ceremonią ślubowania nowo uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Jest to szczególne wydarzenie dla każdej z okręgowych izb, któremu towarzyszy  zawsze podniosła atmosfera.

W okresie działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w rezultacie przeprowadzenia już XXIII sesji egzaminacyjnych, uprawnienia budowlane uzyskało ponad 44 910 osób.

Fot. M. Wodzicki

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa