Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Obradowało Prezydium KR PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowało Prezydium KR PIIB PDF Drukuj Email
wtorek, 18 listopada 2014

12 listopada br. obradowało Prezydium KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dyskutowano m.in. o realizacji wniosków przyjętych na XIII Krajowym Zjeździe PIIB oraz o szkoleniach przeprowadzonych przez Krajowe Komisje: Kwalifikacyjną i Rewizyjną oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Krystyna Korniak – Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej, zanim rozpoczęła omawiać realizację wniosków przyjętych na XIII Krajowym Zjeździe PIIB, poinformowała zebranych, że 21 października br. odbyło się pierwsze zebranie Komisji Wnioskowej po tegorocznym XIII Zjeździe PIIB, w czasie którego wybrano dwóch wiceprzewodniczących – Danutę Ulańską z Łódzkiej OIIB i Piotra Korczaka z Pomorskiej OIIB oraz Jerzego Putkiewicza z Mazowieckiej OIIB na stanowisko sekretarza. Następnie przewodnicząca Komisji Wnioskowej przekazała, że w czasie Zjazdu PIIB do komisji wpłynęło 21 wniosków z 9 okręgowych izb, z których 10 odrzucili delegaci, 8 skierowano do Krajowej Rady PIIB, 1 przekazano do Krajowej Komisji Rewizyjnej, 1 jest realizowany i 1 został wycofany przez autora. Krystyna Korniak – Figa dodała także, że do Krajowej Rady PIIB wpłynęło 76 wniosków z XIII okręgowych zjazdów. Po zapoznaniu się z realizacją zgłoszonych wniosków, zostały one zarekomendowane do przedstawienia Krajowej Radzie PIIB.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z informacją dotyczącą organizowanych przez krajowe organy zebraniami informacyjno-szkoleniowymi. Gilbert Okulicz-Kozaryn reprezentujący Krajowy Sąd Dyscyplinarny zauważył, że szkolenia sądu organizowane są razem z rzecznikami odpowiedzialności zawodowej, ponieważ zakres tematyczny, jak i problematyka związana z tą sferą działalności członków naszego samorządu, jest bardzo podobna.

– W maju tego roku zorganizowaliśmy takie szkolenie dla osób, które obecnie funkcjonują w naszych strukturach. Chciałbym dodać, że w szkoleniu uczestniczyli nowo wybrani rzecznicy i sędziowie, którzy mogli zapoznać się z tematyką i problematyką tej pracy – powiedział G. Okulicz-Kozaryn.

Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zauważył także, że coraz częściej same izby okręgowe, w celu podniesienia wiedzy z tego zakresu działalności, robią wspólne szkolenia, jak np. w tym rok Lubelska, Mazowiecka i Podlaska OIIB.

Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej stwierdził, że szkolenia prowadzone przez jego komisję, w których biorą udział przedstawiciele okręgowych komisji kwalifikacyjnych związane są głównie z tematyką dotyczącą prawidłowego przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane.

Tegoroczne wejście w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, a następnie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przyczyniły się do wprowadzenia nowych zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane. Tym tematom, m.in. poświęcone było wrześniowe szkolenie w Serocku – dodał M. Płachecki – Zajmowaliśmy się także sprawami związanymi z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Zagadnieniom prawnym i problematyce finansowej poświęcone było szkolenie przeprowadzone przez Krajową Komisję Rewizyjną w październiku tego roku, w którym uczestniczyli reprezentanci okręgowych komisji rewizyjnych.

– Są to dla nas bardzo ważne tematy, związane z odpowiedzialnością prawną i dyscyplinarną osób pełniących te funkcje. Chciałbym dodać, że 6 nowych przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych rozpoczęło wraz z tymi wyborami, pracę w naszych strukturach – zauważył Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Następnie Stefan Czarniecki omówił XXI spotkanie organizacji budowlanych działających w strukturach Grupy Wyszehradzkiej (Grupy V-4), które odbyło się 9-12 października br. w Koszycach. Organizatorami była Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa i Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa. PIIB reprezentowali: Zbigniew Grabowski, Stanisław Karczmarczyk i Stefan Czarniecki. Głównie zajmowano się tematyką wynagrodzeń za pracę projektowe inżynierów w krajach Grupy V-4 i Unii Europejskiej oraz nowych regulacji prawnych w krajach Grupy V-4 dotyczących zawodów regulowanych.

W wyniku dyskusji wypracowano wspólną deklarację, którą na koniec spotkania podpisali przewodniczący delegacji. Zaproponowano w niej m.in. utworzenie wspólnej platformy ekspertów, którzy będą zajmować się wprowadzaniem minimalnych stawek za prace projektowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej. Zalecono także wprowadzenie na poziomie krajowym dyrektywy 2014/24 Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych, w celu ograniczenia najniższej ceny prac projektowych i robót budowlanych. W czasie obrad zdecydowano, że przyszłoroczne XXII spotkanie krajów Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w Polsce i organizatorami będzie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Uczestnicy Prezydium KR PIIB podczas posiedzenia przyjęli także projekt zmian uchwały w sprawie świadczenia usług transgranicznych, który został zarekomendowany do przedstawienia Krajowej Radzie PIIB, a Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB omówił realizację budżetu za 10 miesięcy 2014 r.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa