Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Obradowało Prezydium KR PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Obradowało Prezydium KR PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 września 2014

23 września br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono, m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., program działań PIIB na lata 2014-2018  i terminarz  przygotowań do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Obradom przewodniczył Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Sekretarz KR PIIB Danuta Gawęcka omówiła przyjęty przez XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB program działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na lata 2014-2018. Przypomniała, że działania te zostały podzielone na dwie grupy: pierwsza to działania odnoszące się do funkcjonowania samorządu zawodowego na zewnątrz, natomiast druga – to działania skierowane do członków samorządu i na ich rzecz. W pierwszym bloku znalazły się inicjatywy odnoszące się m.in. do umacniania w świadomości społecznej oraz organów państwowych roli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, kontynuowanie współpracy z rządem i parlamentem RP, z uczelniami technicznymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, w kraju i za granicą. Drugi blok to m.in. aktywizacja szerokiego grona członków samorządu zawodowego do pracy na rzecz środowiska inżynierów budownictwa, wzmocnienie działań mających na celu promocję odpowiedzialnego i rzetelnego wykonywaniu zawodu, rozwijanie działalności szkoleniowej poprzez np. rozszerzanie oferty kursów e-learningowych, zwiększenie zainteresowania samokształceniem wśród członków PIIB. Uczestnicy posiedzenia z uwagą wysłuchali programu działań, dodając następnie swoje uwagi, co ewentualnie należałoby uwzględnić  w strategicznym działaniu samorządu.

Działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem roku bieżącego oraz omówieniem założeń programowych na rok 2015, przedstawił Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o. o. Zwrócił uwagę, że w styczniu tego roku czasopismo „Inżynier Budownictwa” ukazało się w nowej szacie, odpowiadającej współczesnym trendom wydawniczym. Na 120 stronach „Inżyniera Budownictwa” prezentowana jest m.in.  działalność samorządowa, informacje o zmianach w prawie, publikacje poświęcone problematyce technicznej. Funkcjonuje dział „Listy od czytelników z odpowiedziami”, nauki języka angielskiego oraz kalendarium. W 6 numerach czasopisma ukazały się specjalne dodatki tematyczne.

– Na początku roku pojawił się także nowy portal internetowy – www.kataloginżyniera.pl oraz uruchomiliśmy witrynę – www.kreatorzybudownictwa.pl – podkreślił J. Kuśmider. – Zgodnie z planem na rok 2014 wydawnictwo zobowiązało się wydać 5 numerów „Vademecum Inżyniera”. Ukazały się już 3 numery, a 2 pojawią się w niedługim czasie.

Prezentując założenia programowe „Inżyniera Budownictwa” na 2015 r., J. Kuśmider poinformował, że obecna konwencja czasopisma zostanie utrzymana. Będą zamieszczane informacje o samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa, nie zabraknie  bloku prawnego sprofilowanego na potrzeby inżynierów budownictwa, będą zamieszczane artykuły o tematyce technicznej. Planowane jest ściślejsze powiązanie „Inżyniera Budownictwa” ze stroną internetową. Ponadto zakładane jest wydanie 6 numerów  „Vademecum Inżyniera”.

Uczestnicy posiedzenia przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w roku 2015. Zgodnie z nią KR PIIB zakupi w przyszłym roku 11 numerów czasopisma w cenie 2 zł plus VAT za jeden egzemplarz, w tym  Okręgowe Rady OIIB zapłacą  0,90 zł plus VAT za jeden egzemplarz.

Sekretarz KR PIIB D. Gawęcka zapoznała zebranych z terminarzem działań przygotowawczych do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, którego obrady  zaplanowano na 19-20 czerwca 2015 r. Następnie Andrzej Jaworski skarbnik KR PIIB omówił realizację budżetu za 8 miesięcy.

W obradach Prezydium KR PIIB uczestniczył Dariusz Ratajczak z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa