Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Ostatnie posiedzenie Krajowej Rady III kadencji

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Ostatnie posiedzenie Krajowej Rady III kadencji PDF Drukuj Email
wtorek, 03 czerwca 2014

28 maja br. odbyło się ostatnie w kadencji 2010-2014 posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Udział w nim wzięli także nowo wybrani, podczas tegorocznych zjazdów okręgowych, przewodniczący Okręgowych Rad PIIB.

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia zapoznano się z porządkiem i regulaminem obrad XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, które omówił Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR PIIB. Zarówno regulamin, jaki i porządek obrad zostały przyjęte przez Krajową Radę. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB przedstawił projekt budżetu PIIB na rok 2015. Zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony członków samorządu zawodowego planowane jest w przyszłym roku uruchomienie na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa serwisu budowlanego, który byłby dostępny dla wszystkich członków PIIB, podobnie jak elektroniczna baza norm PKN.

W dalszej części obrad zostały omówione wnioski, które zostały skierowane z XIII okręgowych zjazdów do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB i Krajowej Rady PIIB. Krystyna Korniak - Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej zwróciła uwagę, że do komisji nadesłano 76 wniosków z 13 okręgowych izb, w tym 58 skierowano do KR PIIB, 17 do XIII Krajowego Zjazdu PIIB i 1 do „Inżyniera Budownictwa”.

Następnie Andrzej R. Dobrucki podjął temat możliwości ustanawiania i nadawania „Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”, m.in. wyróżniającym się osobom, instytucjom, organizacjom społecznym czy zawodowym w uznaniu za szczególne dokonania przyczyniające się do rozwoju samorządności i budownictwa. – Chcemy w ten sposób wyróżnić takie osoby, czy też instytucje, za ich pomoc i zaangażowanie w działalność samorządową, za ich kreatywność i wsparcie, będące wzorem do naśladowania dla innych – podkreślił A. R. Dobrucki. – Istnieje potrzeba umożliwienia Krajowej Izbie i okręgowym izbom przyznawania medali okolicznościowych oraz medali za zasługi dla samorządu również osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej – kontynuował prezes PIIB.

Nad prawidłowością wyboru kandydatów do nadania medalu czuwać będzie powołana na okres kadencji Komisja „Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”. Propozycja uchwały w sprawie ustanawiania i nadawania medalu została przyjęta i zdecydowano o przedstawieniu jej delegatom XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB w celu zatwierdzenia.

Uczestnicy obrad Krajowej Rady PIIB zapoznali się następnie z informacją w sprawie możliwości obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa na zasadach wzajemności, którą przedstawił Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej. W swojej wypowiedzi podkreślił, że wspólnie z Andrzejem Bratkowskim, od dłuższego czasu zajmowali się tym tematem i przeprowadzali rozpoznanie dotyczące funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Po dokładnych analizach i w związku z koniecznością zaangażowania dużych środków finansowych oraz brakiem wykwalifikowanej ubezpieczeniowej kadry zarządzającej, koncepcja organizowania własnego samodzielnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, nie jest korzystna dla PIIB.

Natomiast propozycja korzystania z usług innych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, nie spełniła oczekiwań PIIB. Okazało się, że na podstawie analizy przebiegu dotychczasowej szkodowości obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz związanych z tym wzrostowych tendencji na najbliższą przyszłość, nie rokuje to możliwości ustalenia składki ubezpieczeniowej na poziomie niższym niż obecna składka, opłacana na rzecz ubezpieczyciela działającego na zasadach komercyjnych.

– W związku z tym nie widzimy obecnie celowości prowadzenia dalszych działań pod kątem ewentualnego wykorzystania zasad wzajemności w odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej PIIB – powiedział Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W nawiązaniu do spraw związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB zwrócił uwagę, że zespół ds. ubezpieczeń PIIB prowadził rozmowy z przedstawicielami Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. odnośnie ubezpieczenia członków naszego samorządu w latach 2015-2018. W czasie dyskusji członkowie KR PIIB zatwierdzili uchwałę w sprawie zawarcia z STU Ergo Hestia S.A. umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków PIIB za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w latach 2015-2018. Zgodnie z projektem wysokość składki z tytułu OC przez najbliższe dwa lata nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 70 zł.

Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członków izb: Dolnośląskiej, Łódzkiej, Lubelskiej, Podkarpackiej, Zachodniopomorskiej i Śląskiej OIIB.

Na zakończenie obrad Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB wręczył adresy z gratulacjami i podziękowaniem za współpracę w mijającej kadencji członkom Krajowej Rady oraz przewodniczącym krajowych organów statutowych. Prezes PIIB podziękował za pracę w III kadencji, poświęcony czas i zaangażowanie w działalność samorządu zawodowego. Odnosząc się natomiast do zbliżającego się XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, zwrócił uwagę, aby podejmując decyzje o wyborach do organów statutowych Izby, decydować się na tych członków naszego samorządu zawodowego, którzy chcą, mogą i umieją zadbać o polskich inżynierów i polskie budownictwo.

W obradach Krajowej Rady PIIB uczestniczył Dariusz Ratajczak, przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa