Okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze rozpoczęte! Drukuj
poniedziałek, 07 kwietnia 2014

5 kwietnia br. w czterech Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa: Lubuskiej, Małopolskiej, Opolskiej i Pomorskiej odbyły się XIII Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas obrad wybrano nowe władze na kadencję 2014-2018.

Podczas obwodowych zebrań wyborczych, które odbywały się w trzecim kwartale ubiegłego roku i w styczniu 2014 r. we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa zostali wybrani delegaci na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. We wszystkich 16 izbach wybrano 2253 delegatów.

Pierwsze tegoroczne zjazdy rozpoczęły się 5 kwietnia br. W czasie przeprowadzonych wyborów wybrano przewodniczących okręgowych izb na następną kadencję przypadającą na lata 2014-2018. W Lubuskiej OIIB stanowisko przewodniczącego Okręgowej Rady objął Andrzej Cegielnik, w Małopolskiej OIIB na przewodniczącego wybrano Stanisława Karczmarczyka, w Opolskiej – Adama Raka, natomiast w Pomorskiej OIIB przewodniczącym został Franciszek Rogowicz. W czasie zjazdowych obrad we wszystkich izbach zostali wybrani także przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator oraz członkowie organów statutowych i delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB.

Następne okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze odbędą się 8, 11 i 12 kwietnia br.