Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Ważne sprawy izbowe na obradach KR PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Ważne sprawy izbowe na obradach KR PIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 23 stycznia 2014

22 stycznia br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W dużej mierze poświęcone było egzaminom na uprawnienia budowlane w 2013 r.,  tegorocznym zjazdom sprawozdawczo-wyborczym oraz pracom Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji.

Obrady Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego w tym miesiącu Mieczysława Ołtarzewskiego, byłego przewodniczącego Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej OIIB,  przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz członka Krajowej Rady PIIB.

Następnie po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, uczestnicy obrad zapoznali się z informacją dotyczącą przebiegu egzaminów na uprawnienia budowlane w minionym roku. Podsumowania ubiegłorocznych obydwu sesji dokonał Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

W roku 2013 egzamin zdało 4744 inżynierów. Najwięcej uprawnień PIIB nadała w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1857. Na drugim miejscu są uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych – 1030. Trzecią liczną specjalnością są instalacje elektryczne i w roku 2013 przybyło w niej 718  inżynierów z uprawnieniami. W specjalności drogowej nadano 689 uprawnień budowlanych, natomiast w  mostowej uprawnienia zdobyło 328 inżynierów, a w kolejowej 65. Najmniej chętnych w roku 2013 było na zdobycie uprawnień w specjalności telekomunikacyjnej – 31 i architektonicznej – 26. Zdobyciem uprawnień w specjalności wyburzeniowej nie był zainteresowany  żaden inżynier. Najwięcej inżynierów uzyskało uprawnienia budowlane w izbie mazowieckiej –  617, następnie śląskiej – 509 i na trzecim miejscu uplasowała się izba małopolska – 499. Przewodniczący KKK podkreślił dobrą współpracę  KKK z Okręgowymi Komisjami Kwalifikacyjnymi. W czasie dyskusji, która wywiązała się pomiędzy uczestnikami obrad wskazywano, na słuszność wprowadzenia do zestawu pytań w ustnej części egzaminacyjnej, zagadnień dotyczących odbytej przez kandydatów praktyki. Weryfikują one często wiedzę, jaką deklarują w książce praktyki kandydaci. Zwrócono także uwagę, że istotnym problemem jest brak możliwości odbycia praktyk zawodowych w związku z sytuacją gospodarczą kraju oraz kłopotami firm budowlanych.


Następnie Adam Kuśmierczyk z  Krajowego Biura PIIB omówił korzystanie przez członków naszego samorządu zawodowego z elektronicznych zaświadczeń, elektronicznej biblioteki norm PKN oraz ze szkoleń e-learningowych. Zauważył, że systematycznie wzrasta liczba osób zainteresowanych szkoleniami e-learningowymi znajdującymi się na stronie internetowej PIIB. Najwięcej członków chcących podnosić swoją wiedzę także dzięki takim kursom było pod koniec minionego roku w Śląskiej, Mazowieckiej i Dolnośląskiej OIIB. Systematycznie wzrasta także liczba osób korzystających z elektronicznej biblioteki norm PKN. O ile w lipcu 2012 r., kiedy został uruchomiony dostęp, było zaledwie 101 członków zainteresowanych tymi normami, to w grudniu 2013 r. było ich już 2795 i odnotowuje się systematycznie tendencję wzrastającą.
W ramach realizacji uchwały XII Zjazdu PIIB  uczestnicy obrad zaakceptowali także uchwałę w sprawie ekwiwalentów, którą omówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Krajowa Rada zatwierdziła także  uchwały Prezydium KR PIIB z 8 stycznia br. w sprawach: przekazania rocznych składek dotyczących przynależności do organizacji krajowych (Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa)  i zagranicznych PIIB (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE) oraz regulaminu wynagrodzeń pracowników Krajowego Biura PIIB.
Sekretarz Krajowej Rady PIIB Ryszard Dobrowolski przedstawił terminy tegorocznych zjazdów okręgowych, które będą miały charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wszystkie okręgowe izby zaplanowały swoje zjazdy w miesiącu kwietniu i ostatnie odbędą się 12.04.2014 r.Andrzej R. Dobrucki, prezes KR PIIB przybliżył zebranym przebieg prac Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji, która zajmuje się projektem ustawy o  ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych m.in. inżynierów budownictwa. Prezes omówił przebieg posiedzenia komisji 9 stycznia br., w którym uczestniczyła reprezentacja PIIB. Zwrócił uwagę na uwarunkowania, w jakich pracowali członkowie komisji oraz zaproszeni goście. Podkreślił znaczenie, jakie znaczenie dla społeczeństwa będą miały przyjęte przez komisję regulacje, m.in.  skrócenie o połowę wymiar praktyki projektowej z dotychczasowych 2 lat do 1 roku, możliwość zwalniania z egzaminu na uprawnienia budowlane wyłącznie na podstawie faktu ukończenia odpowiednich studiów technicznych odbytych na uczelni mającej podpisaną umowę z samorządem zawodowym czy też  możliwość zaliczania w całości praktyki studenckiej jako praktyki zawodowej. Przegłosowano także zmianę dotyczącą członkostwa do izb – architektów i inżynierów budownictwa. Dotyczy ona osób posiadających uprawnienia w specjalności architektonicznej. Zgodnie z projektem  zmiany do izby architektów będą zobowiązane należeć osoby mające uprawnienia w specjalności architektonicznej w jakimkolwiek zakresie (uzyskane obecnie i wcześniej). Natomiast  do izby inżynierów budownictwa będą należeli wszyscy posiadający uprawnienia we wszystkich specjalnościach oprócz architektonicznej  (uzyskane obecnie i wcześniej). Jeśli propozycje Komisji Nadzwyczajnej zostaną przegłosowane w Sejmie wówczas liczba osób zobowiązanych do podwójnego członkostwa wzrośnie do ok. 50 tys., co wynika z wcześniejszych regulacji, kiedy to w latach 1962-1995 uprawnienia budowlane nadawane były łącznie w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Zaistniała sytuacja będzie miała także przełożenie na obciążenia finansowe związane z koniecznością opłacania podwójnych składek. Jak podkreślił A. R. Dobrucki, PIIB nie zgadza się z takim zapisem w projekcie ustawy i dołoży wszelkich starań, aby nie wszedł on życie. Jego zaakceptowanie przez komisję zaprzecza hasłu, jakie przyświeca jej pracom – ułatwienie dostępu do wykonywania zawodu.

W czasie swoich obrad Krajowa Rada PIIB podjęła również uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych PIIB dla członków Małopolskiej, Lubelskiej, Opolskiej i Śląskiej  OIIB. Prezes PIIB A. R. Dobrucki wręczył także Januszowi Detynie, przewodniczącemu Okręgowej Rady Podkarpackiej OIIB dyplom dla Izby Podkarpackiej za zajęcie I miejsca w II Mistrzostwach Polski w Brydżu Sportowym PIIB.

W posiedzeniu uczestniczyła Aneta Adamska z Departamentu Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa