Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Nowe standardy energetyczne budynków - projektujemy i budujemy energooszczędnie

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Nowe standardy energetyczne budynków - projektujemy i budujemy energooszczędnie PDF Drukuj Email
czwartek, 12 września 2013

W dniu 5 lipca 2013 r., zostało podpisane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wydane rozporządzenie jest konsekwencją wdrożenia art. 4 do 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13), zwanej dalej „dyrektywą 2010/31/UE”.

Rolą krajów członkowskich jest ustanowienie przepisów, które będą określały standardy energetyczne budynku i jego elementów mając na uwadze 3 podstawowe aspekty: techniczny, ekonomiczny i finansowy, czyli opłacalność zastosowanych rozwiązań.

Celem dyrektywy 2010/31/UE jest stosowanie ekonomicznie uzasadnionej poprawy charakterystyki energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, oraz oświetlenia poprzez stosowanie m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności cieplnej [lambda]), technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy odpowiedzialnym i przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł zasilania.

Nowelizacja tego rozporządzenia pokazuje również tzw. ścieżkę dojścia do wymagań na rok 2021 (2019 dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będące ich własnością), kiedy to wszystkie nowo wznoszone budynki, w myśl zapisów art. 9 dyrektyw 201/31 UE powinny charakteryzować się niemal „zerowym zużyciem energii”.

Według postanowień dyrektywy 2010/31/UE budynek o niemal zerowym zużyciu energii to budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, w którym zapotrzebowanie na energię jest w bardzo wysokim stopniu pokrywane przez odnawialne źródła energii. Jak zauważymy, nowelizacja ta, nie nakazuje montowania urządzeń/źródeł energii odnawialnej, kwestie doboru odpowiednich rozwiązań w tym względzie pozostawia projektantowi, który ma dowolność wyboru konkretnych rozwiązań, mając za drogowskaz sztywne parametry minimalne, które szczegółowo zostały pokazane w tabelach.

Najistotniejsze zmiany (wyróżnienie pogrubiona czcionką) dotyczą stopniowych zmian w zakresie obniżenia współczynnika przenikania ciepła, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, podłogi na gruncie oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Oznacza to, w praktyce stosowanie materiałów izolacyjnych o niższym współczynniku przewodzenia ciepła, np. = 0,032 W/(m*K), zamiast standardowo stosowanego = 0,04 W/(m*K) czy = 0,045 W/(m*K), zachowując tę samą grubość.

Ponadto przepisy znowelizowanego rozporządzenia określają minimalne wartości wskaźnika EP - wskaźnika energii pierwotnej, który w zależności od zastosowanego źródła ciepła (konwencjonalne - energia nieodnawialna np. gaz, węgiel, olej) lub (niekonwencjonalne - energia odnawialna, np. panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, biomasa), charakteryzuje się różnymi współczynnikami nakładu.

Istotną zmianą w znowelizowanym rozporządzeniu jest wymóg jednoczesnego spełnienia dla każdego nowego budynku wymagań minimalnych według tabeli nr 1 oraz wymagań związanych z maksymalnym dopuszczalnym poziomem energii pierwotnej według tabeli nr 2.

Takie uzależnienie daje pewność, że wszystkie projektowane budynki niezależnie od zastosowanego źródła zasilania, energia nieodnawialna czy odnawialna będą musiały mieć spełniony warunek związany z minimalnymi parametrami energetycznymi dotyczącymi poszczególnych przegród przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego wskaźnika EP.

Daje to dużą swobodę projektantowi, gdyż wiąże go wyłącznie wskaźnik liczbowy bez dodatkowych uwarunkowań, jakie mamy w chwili obecnej, np. współczynnik kształtu budynku AA/e.

Poniżej przedstawiono porównanie obecnych przepisów oraz przyszłych zmian, które będą ulegały ewolucji w kolejnych latach.

Tabela 1. Zestawienie parametrów minimalnych przegród budowlanych

Tabela 2. Zestawienie maksymalnych wskaźników EP

Źródło:

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r, poz. 926);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).

Autor: Tomasz Żuchowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa