Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Mogą już wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie…

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Mogą już wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie… PDF Drukuj Email
wtorek, 02 lipca 2013

2492 osoby w całym kraju zdały egzamin na uprawnienia budowlane w czasie tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej. Nadanie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że inżynier posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Do tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały pozytywnie ok. 95,4% nowych wniosków. Jak podkreślali członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB świadczy to o systematycznym wzroście wśród kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane znajomości prawa oraz wymagań stawianych przez samorząd zawodowy. Należy także dodać, że okręgowe izby organizują szereg spotkań informacyjnych ze studentami w ramach współpracy z wyższymi szkołami technicznymi

Do pierwszego etapu tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej, czyli testu pisemnego, przystąpiło w całym kraju ponad 2820 zainteresowanych. Podobnie, jak w poprzednich sesjach, najwięcej osób pisało egzamin w izbach: mazowieckiej i śląskiej (ponad 360 osób), następnie małopolskiej, wielkopolskiej i dolnośląskiej. Test zaliczyło ponad 2600 osób we wszystkich okręgowych izbach. Niestety, ok. 8% kandydatom nie udało się zdać pisemnej części egzaminu.

2903 osoby zostały dopuszczone do egzaminu ustnego, zdały zaś 2492 osoby. Średnia zdawalność tej części, wiosennej sesji egzaminacyjnej, wyniosła ok. 85,84%.

Najwięcej uprawnień budowlanych uzyskali inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – blisko 1000. Następnie, niemal dwukrotnie mniej, w specjalności instalacyjno-sanitarnej, potem w specjalności drogowej – 375 oraz w specjalności instalacyjno-elektrycznej – 372. Nie było chętnych, w tej edycji egzaminacyjnej, do zdobywania uprawnień w specjalności wyburzeniowej. Średnia zdawalność całego egzaminu wyniosła ok. 88,1%.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest sformalizowane i ściśle podporządkowane przepisom prawa. Precyzyjne regulacje prawne sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Aby ubiegać się o uprawnienia budowlane trzeba spełnić dwa ogólne warunki: po pierwsze – posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (inżynierskie) lub drugiego (magisterskie) oparty o odpowiedni program studiów; po drugie – odbyć stosowną praktykę zawodową trwającą, co najmniej 2 lub 3 lata, a następnie zdać pomyślnie egzamin kwalifikacyjny: pisemny i ustny.

Testy egzaminacyjne przygotowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB, w oparciu o zapotrzebowanie, zgłaszane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Osoby, które zdały test mogą przystąpić do egzaminu ustnego. Po zmianie zasad przeprowadzania egzaminu ustnego, teraz 50% pytań stanowią pytania opracowane indywidualnie dla kandydata z zakresu praktyki zawodowej oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w obszarze specjalności uprawnień, o które ubiega się kandydat. System ten pozwala sprawdzić praktyczną wiedzę inżynierów - aplikantów zdobytą podczas odbywania praktyki. Należy zauważyć, że liczna grupa osób rozszerza posiadane już uprawnienia, występując bądź o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień, bądź o specjalność pokrewną.

W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są w 9 specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, drogowej, mostowej, kolejowej, telekomunikacyjnej i wyburzeniowej, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu uprawnień.

Przebieg sesji egzaminacyjnych w poszczególnych OKK wizytują członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, zarówno podczas testów, jak i egzaminów ustnych.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane, otrzymują decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych podczas uroczystości połączonej z ceremonią ślubowania nowo uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Jest to szczególne wydarzenie dla każdej z okręgowych izb i towarzyszy im zawsze podniosła atmosfera.

W okresie działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w rezultacie przeprowadzenia XXI sesji egzaminacyjnych, dostęp do zawodu inżyniera z uprawnieniami budowlanymi uzyskało 40308 osób w kraju.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa