Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Na roboczo o odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Na roboczo o odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków PIIB PDF Drukuj Email
środa, 19 czerwca 2013

13 czerwca br. w Warszawie odbyła  się  wspólna narada Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącymi Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynatorami. W obradach uczestniczył Andrzej R. Dobrucki prezes KR PIIB i Robert Dziwiński Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Dyskutowano o współpracy między GUNB i PIIB .

Do jednych z podstawowych zadań stojących przed Polską Izbą Inżynierów Budownictwa należy sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Chciałbym, aby efektem naszych obrad było przyjęcie wspólnych działań mających na celu polepszenie standardów wykonywania zawodu przez inżynierów budownictwa – powiedział Andrzej R. Dobrucki prezes PIIB, witając wszystkich przybyłych na spotkanie. – Będziemy dążyć do tego, aby nasi członkowie dokładali wszelkiej staranności do wykonywania swojego zawodu i dbałości o to, co jest dziełem pracy inżyniera budownictwa, czyli zaczynając od projektu, poprzez realizację obiektu, nadzór i właściwe utrzymanie budynków. Chciałbym, abyśmy się zastanowili, co zrobić aby usprawnić proces inwestycyjno-budowlany.

Na wspólną naradę przybyli Jacek Szer i Paweł Ziemski zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Anna Januszewska dyrektor Departamentu Skarg i Wniosków GUNB, Małgorzata Mackiewicz dyrektor Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego GUNB oraz Anna Macińska dyrektor  Departament Prawno-Organizacyjnego GUNB. W obradach uczestniczył Waldemar Szleper Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator i Gilbert Okulicz-Kozaryn przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Na początku posiedzenia jego uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem i pracą  Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, organów których zadaniem jest sprawdzanie, jak członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa sprawują funkcje techniczne w budownictwie. W uzasadnionych przypadkach zobowiązani są do prowadzenia postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej lub wszczynają postępowania dyscyplinarne.

W minionym roku wpłynęło do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej 520 spraw, z tego 424 z odpowiedzialności zawodowej, 63 z odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 33 były poza kompetencją izby – stwierdził Waldemar Szleper Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator. – Skargi, które wpłynęły w większości przypadków dotyczyły przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień budowlanych oraz nierzetelnego wypełniania obowiązków, głównie przez kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator zauważył, że w wielu sprawach okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej nie mogli przeprowadzić dokładnego postępowania wyjaśniającego ze względu na krótki ustawowy okres rozpatrzenia wniosków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Gilbert Okulicz – Kozaryn przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w swojej wypowiedzi stwierdził, że najczęstsze wykroczenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej dotyczyły niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, natomiast z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej – naruszenia zasad etyki zawodowej.

W 2012 r. do okręgowych sądów dyscyplinarnych wpłynęło 188 spraw, z czego 174 w trybie odpowiedzialności zawodowej i 14 w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – powiedział G. Okulicz – Kozaryn.

W czasie dalszej części obrad poruszono problem egzekwowania odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej oraz współpracy w tym temacie, pomiędzy nadzorem budowlanym i samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.

Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego wnieśli także swoje uwagi dotyczące funkcjonującego systemu karania osób, które w swojej działalności zawodowej nie wykazały należytej staranności i nie przestrzegały obowiązującego kodeksu zasad etyki zawodowej członków PIIB.

Przedstawiciele obu stron zgłosili deklarację ściślejszej współpracy oraz dopracowania obecnie obowiązujących zasad współdziałania, w celu ich ułatwienia. Uczestnicy obrad  zgodnie uznali, że potrzebna jest kontynuacja takich roboczych spotkań, które pogłębią współpracę pomiędzy samorządem inżynierów budownictwa a nadzorem budowlanym. Podkreślono, że wspólna narada przyczyniła się do wyjaśnienia istotnych, spornych kwestii dotyczących prowadzonych postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej.

Przyjęto, że następne spotkania, tym razem z udziałem  Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej odbędą się w regionach.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa