Kolejne szkolenie e-learningowe na stronie PIIB Drukuj
czwartek, 20 czerwca 2013

Polska Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że w portalu PIIB na swojej stronie internetowej www.piib.org.pl uruchomiła kolejne szkolenie w systemie e-learningowym: „Głębokie wykopy” przygotowane przez prof. dr hab. inż. Annę Siemińską-Lewandowską, dr inż. Monikę Mitew-Czajewską, mgr inż. Urszulę Tomczak.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1. jakie są rodzaje zabezpieczeń głębokich wykopów oraz metody ich wykonania,
2. jakie są metody projektowania obudów głębokich wykopów,
3. jakie są zasady określania zasięgu stref oddziaływania głębokich wykopów na otoczenie,
4. jakie są metody obserwacji (monitoringu) przemieszczeń obudów głębokich wykopów oraz otaczającej zabudowy.

Dostęp do systemu e-learningowego możliwy jest poprzez zalogowanie się na stronie PIIB (Portal PIIB - zaloguj się) za pomocą loginu i hasła przekazanego w związku z uruchomieniem elektronicznych zaświadczeń członkostwa w Izbie. Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń.