Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > 85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 czerwca 2013

W dniach 6-7 czerwca br. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyła się zorganizowana przy współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Konferencja Naukowo-Techniczna „85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego”.

 

Tytuł konferencji nawiązywał do rocznicy wejścia w życie Rozporządzenia Prezydenta RP z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. Podczas obrad odnoszono się m.in. do prac prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Prof. Zygmunt Niewiadomski przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego powiedział, że Komisja Kodyfikacyjna ma ustalić prawo, które „będzie tak dobre, jak na swoje czasy było prawo budowlane z 1928 r.”.

W odniesieniu do prac KKPB stwierdzono, że zostały określone główne kierunki planowanych zmian systemowych prawa budowlanego, m.in.: zakotwiczenie inwestycji w porządku planistycznym, dokonanie głębokiej reformy i wprowadzenie kryterium ekonomicznego w systemie planowania przestrzennego, radykalne usprawnienie procesu decyzyjnego w inwestowaniu, ustalenie specjalnej ścieżki dla inwestycji celu publicznego, wprowadzenie jawności procesu inwestycyjnego (elektroniczny rejestr), usunięcie z prawa budowlanego elementów wiedzy technicznej. Planowane jest skierowanie pierwszej wersji Kodeksu Budowlanego do konsultacji społecznych w połowie 2014 roku.

W przedstawionych podczas konferencji referatach prelegenci odnosili się do funkcjonującej obecnie ustawy, wskazując przy tym na potrzebę wprowadzenia zmian (prof. Zygmunt Niewiadomski „Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Diagnoza i kierunki zmian”, dr inż. Andrzej Bratkowski „Związki prawa z techniką i sztuką budowlaną na tle polskiego prawa budowlanego z 1928 roku”, dr Joanna Smarż „Problematyka legalności i nielegalności w polskim prawie budowlanym”, dr inż. Jerzy Dylewski „O trudnej, ciągle niedokończonej ewolucji pewnego artykułu Prawa budowlanego”, prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, dr hab. inż. Janusz Rymsza „Propozycja nowego systemu przepisów techniczno-budowlanych w Polsce”, dr inż. arch. Wojciech Korbel „Problematyka realizacji inwestycji budowlanych w świetle wybranych zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”). Poruszone zostały również problemy związane z prawem zamówień publicznych, m.in. wyłączność kryterium cenowego (prof. dr hab. Andrzej Borowicz „Konsekwencje nowelizacji prawa zamówień publicznych dla procesów inwestycyjno-budowlanych”). Wszystkie wygłoszone referaty zostały opublikowane w nr. 6/2013 „Przeglądu Budowlanego”.

W otwarciu konferencji wzięli udział m.in. goście honorowi: Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, dr inż. Jacek Szer – zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prof. Zygmunt Niewiadomski i dr inż. Andrzej Bratkowski z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, prof. Wojciech Radomski z Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, prof. Piotr Paneth – prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej, prof. Marek Lefik – prodziekan do spraw Nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, inż. Ryszard Trykosko – przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Obradom przewodniczył dr inż. Andrzej B. Nowakowski – kierujący Komitetem Organizacyjnym, a referat wprowadzający pt. „Cztery tysiące lat Prawa budowlanego?” wygłosił prof. Tadeusz Urban – przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji. Obecna była liczna reprezentacja przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz kadry naukowej WBAIŚ PŁ.

Tegoroczna konferencja ma rozpoczynać cykl konferencji naukowo-technicznych „Prawo w inżynierii lądowej”, które adresowane będą do kadry naukowej, uczestników szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Renata Włostowska

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa