Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Inżynierowie zdobywają uprawnienia!

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Inżynierowie zdobywają uprawnienia! PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 maja 2013

17 maja br. we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce rozpoczęła się wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do niej około 3000 kandydatów w kraju.

O godz. 10.00 pisemnym testem rozpoczął się egzamin na uprawnienia budowlane we wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce. Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest sformalizowane i ściśle podporządkowane przepisom prawa. Precyzyjne regulacje prawne sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Aby ubiegać się o uprawnienia budowlane trzeba spełnić dwa ogólne warunki: po pierwsze – posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (inżynierskie) lub drugiego (magisterskie) oparty o odpowiedni program studiów; po drugie – odbyć stosowną praktykę zawodową trwającą, co najmniej 2 lub 3 lata, a następnie zdać pomyślnie egzamin kwalifikacyjny: pisemny i ustny.

Testy egzaminacyjne przygotowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB, w oparciu o zapotrzebowanie, zgłaszane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Osoby, które zdały test mogą przystąpić do egzaminu ustnego. Po zmianie zasad przeprowadzania egzaminu ustnego, teraz 50% pytań stanowią pytania opracowane indywidualnie dla kandydata z zakresu praktyki zawodowej oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w obszarze specjalności uprawnień, o które ubiega się kandydat. System ten pozwala sprawdzić praktyczną wiedzę inżynierów - aplikantów zdobytą podczas odbywania praktyki.

Do tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały około 3000 kandydatów, co stanowi ok. 95% starających się o dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane, którzy złożyli wnioski. Na przykład w Wielkopolskiej OIIB zdających było ok. 250 osób, a pozytywne kwalifikacje przeszło ok. 95%. W Opolskiej OIIB zdawało ok. 65 osób, zaś kwalifikacje przeszło 98%. Niewiele mniej, gdyż 97% pozytywnych kwalifikacji odnotowano w Podkarpackiej OIIB. Osoby, które zostały zakwalifikowane w sesjach poprzednich, przełożyły egzamin lub poprawiały niepomyślne wyniki poprzednich sesji, stanowią zwykle kilka procent wszystkich zdających. Należy zauważyć, że liczna grupa osób rozszerza posiadane już uprawnienia, występując bądź o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień, bądź o specjalność pokrewną.

W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są w 9 specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, drogowej, mostowej, kolejowej, telekomunikacyjnej i wyburzeniowej, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu uprawnień.

Przebieg sesji egzaminacyjnych w poszczególnych OKK wizytują członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, zarówno podczas testów, jak i egzaminów ustnych.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa