Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > O Kodeksie budowlanym i ustawie deregulacyjnej na Prezydium PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
O Kodeksie budowlanym i ustawie deregulacyjnej na Prezydium PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 lutego 2013

20 lutego br. obradowało Prezydium Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dyskutowano m.in. o pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, projekcie ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz zasadach doskonalenia zawodowego członków PIIB.

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki prezes PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją dotyczącą korzystania przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z możliwości uzyskiwania elektronicznych zaświadczeń o przynależności do izby.

Zgodnie z danymi na dzień 31 stycznia 2013 r. PIIB liczyła 115 435 osób – powiedział Adam Kuśmierczyk z Krajowego Biura PIIB. – Obecnie wydano ponad 330 930 elektronicznych zaświadczeń o przynależności do samorządu inżynierów budownictwa. Najwięcej kont umożliwiających pozyskiwanie elektronicznych zaświadczeń aktywowali członkowie Zachodniopomorskiej OIIB (62,91%) i Podlaskiej OIIB (76,28%). Ogółem prawie 44,3% członków Izby aktywowało swoje konta w serwisie internetowym PIIB.

A. Kuśmierczyk omówił także temat korzystania z biblioteki norm elektronicznych przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. – Ponad 6300 osób korzystało z norm PKN, co stanowi 5,5% ogółu zrzeszonych w naszej Izbie. Jest to wynik 6-miesięcznej współpracy z PKN. Najwięcej zainteresowanych osób odnotowaliśmy w Mazowieckiej OIIB, następnie Małopolskiej i Śląskiej OIIB – zauważył Kuśmierczyk.

Przedstawił również statystyki dotyczące szkoleń e-learningowych zamieszczonych na stronie internetowej PIIB. Obecnie na stronie znajduje się 5 kursów i sukcesywnie będą zamieszczane kolejne. – Pod koniec stycznia 2013 r. odnotowano 5738 „wejść” na szkolenia e-learningowe i można zauważyć wzrastające nimi zainteresowanie – dodał A. Kuśmierczyk.

W czasie dyskusji uczestnicy posiedzenia zwrócili uwagę na systematyczny wzrost liczby osób korzystających z tej formy zdobywania wiedzy oraz przyszłościowy charakter tego typu kursów.

Następnie Andrzej Roch Dobrucki prezes PIIB omówił przebieg posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, które odbyło się 6 lutego br. w związku z prowadzonymi konsultacjami środowiskowymi. Nasz samorząd reprezentowali: A. R. Dobrucki oraz Zdzisław Binerowski i Zbigniew Kledyński wiceprezesi PIIB. W czasie obrad zaprezentowano stanowisko PIIB w sprawie projektu „Kodeksu budowlanego”. Przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wnieśli m.in. o wykorzystanie w pracach nad kodeksem wcześniejszych stanowisk Izby. Zwrócili uwagę, na to, że „Kodeks budowlany” powinien regulować kwestię samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, gdyż stanowi to istotny element procesu budowlanego i jest z nim ściśle związany.

Ponadto prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego określone są na różnych etapach tego procesu, dlatego powinny być jasno określone w przepisach, które je wiążą – zauważył prezes PIIB.

Poparto propozycję regulacji w „Kodeksie budowlanym” zagadnień lokalnego planowania przestrzennego. Wskazano także, że oparcie rozwiązań z zakresu Prawa budowlanego o kontrolę następczą będzie generować wysokie koszty społeczne i jednostkowe.

W postulatach szczegółowych zwrócono uwagę na potrzebę usprawnienia procesu inwestycyjnego poprzez uproszczanie procedur oraz wymagań formalnych (mniej wymaganych decyzji, opinii i pozwoleń). Nie należy jednak całkowicie rezygnować z decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz zapewnić sprawniejsze jej wydawanie i ograniczyć liczbę obiektów podlegających wymogom uzyskania tej decyzji.

Wskazano również na potrzebę kategoryzacji obiektów budowlanych (w zależności od stopnia ich złożoności) oraz doprecyzowania przepisów dotyczących m.in. decyzji środowiskowych, przeglądu przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zmiany wysokości opłat legalizacyjnych oraz ograniczenia liczby ustaw specjalnych regulujących proces inwestycyjny.

Następnie prezes PIIB omówił prace i działania podjęte w związku z projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (wcześniejsza nazwa: ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych). Pisma przedstawiające stanowisko PIIB do projektu ustawy z dnia 31 stycznia 2013 r. zostały wysłane do Sławomira Nowaka ministra i Janusza Żbika wiceministra w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz do Jarosława Gowina ministra i Michała Królikowskiego wiceministra w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Andrzej Dobrucki szczegółowo zreferował także przebieg spotkania, jakie odbyło się 14 lutego br. w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z udziałem reprezentantów Izby Architektów RP oraz omówił uwagi PIIB w odniesieniu do ostatniej wersji projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. W imieniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w rozmowach udział wzięli – A. R. Dobrucki, Joanna Smarż z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Marek Walicki z Krajowego Biura PIIB.

Wszystkie uwagi i sugestie zgłoszone przez nasz samorząd i izbę architektów podczas spotkania zostały przyjęte przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako zasadne – podkreślił prezes PIIB.

Uczestniczący w obradach Prezydium PIIB mogli zapoznać się również z projektem zasad doskonalenia zawodowego członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który przedstawił Janusz Rymsza przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego. Temat wywołał duże zainteresowanie wśród zgromadzonych, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali znaczenie i potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

W obradach Prezydium PIIB uczestniczył Jerzy Baryłka reprezentujący Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa